Drottninggatan

Kungsgatan. Utsikt mot Värnhemstorget 1913. Tillhör Malmö Museer

Kungsgatan. Utsikt mot Värnhemstorget 1913. Tillhör Malmö Museer

I början av det förrförra seklet, 1806-1807, bodde den svenske kungen Gustav IV Adolf i Malmö och stadens styrelse hyste förhoppningar om Malmö som Sveriges huvudstad. Därav blev emellertid intet. Kungen avsattes och tvingade leva ett kringflackande liv i Europa som herr Gustavsson. Kvar i Malmö som minne efter kungen och hans drottning Fredrika blev två torg, Drottningtorget och Gustav Adolfs torg. De båda gator som det ska handla om här — Kungsgatan och Drottninggatan — har således ingenting med Gustav IV Adolf att skaffa. De lades ut långt senare och refererar inte till någon särskild kung eller drottning. Man må tänka sig att de gavs sina ståtliga namn på grund av den betydelse de förväntades få.
 
Drottning- och Kungsgatan ligger båda i Rörsjöstaden, ursprungligen ett sumpområde som dikades ut och bebyggdes under senare delen av 1800-talet. Gatorna avgränsar en av stadens donationsjordar, ett område som endast får användas för gemensamma angelägenheter. Rörsjöstaden anlades efter en plan av stadsingenjören i Malmö Georg Gustafsson. Han var inspirerad av den parisiske stadsplaneraren Georges-Eugène Haussmann varför Rörsjöstaden är uppbyggd kring en bred boulevard, Kungsgatan.
 
Drottninggatan, som lades ut 1878, är idag en hårt trafikerad genomfartsled. Den följer i söder längs med Södra Förstadskanalen. På dess norra sida finner vi idag Latinskolan, brandstationen, skatteverket, länsstyrelsen samt Rörsjöparken.

S:t Pauli kyrka

S:t Pauli kyrka

Kungsgatan — en av Malmös vackraste gator — är några år äldre än Drottninggatan. Den lades ut 1876 och sträcker sig från Amiralsgatan till Värnhemstorget. Ursprungligen var Kungsgatan också den tänkt som en genomfartsled med två körbanor och med en trädallé däremellan, men idag är Kungsgatan uppdelad i mindre stråk. Endast cykelbanan i mitten  används för genomfartstrafik. Genom sin bredd och sin grönska lämpar sig Kungsgatan väl för stadsflanörer.
 
På norra sidan kantas Kungsgatan av nämnda samhällsinstitutioner, på södra av en homogen arkitektur i fyra våningar. Här finns flera av Malmös bemärkta sekelskiftesarkitekter representerade. På södra sidan, nästan ända nere vid Värnhemstorget, ligger den monumentala funkisbyggnaden Malmgården, skapad av byggmästaren Eric Sigfrid Persson 1935. Mitt i Kungsgatan står S:t Pauli kyrka stolt, en sexkantig centralkyrka uppförd 1882, ritad av arkitekten Emil Viktor Langlet.
 
2011-09-12  / Bo Gentili , Stadsbiblioteket

Litteratur
 
Gator i Malmö. Gator, parker och stadsdelar i Malmö från 1300-talet till vår tid. 1999.
Holmquist, Manfred, S:t Pauli kyrka. 1978.
Ström, Kristina, Hur tillgänglig är staden? 2009 (pdf)
Värnhem och Rörsjöstaden runt östra Malmö. 2008.
Tykesson, Tyke och Magnusson Staff, Björn, Arkitekterna som formade Malmö. En modern stad växer fram 1878-1945. 1997.