Elbogen

Ur Braun & Hogenbergs "Civitates orbis terrarum". Cirka 1580

Ur Braun & Hogenbergs "Civitates orbis terrarum". Cirka 1580

Om namnet Ellenbogen skriver språkforskaren Ingemar Ingers att det "är för första gången belagt under denna form 1329 och förekommer därefter omväxlande med El(l)bogen och är tyskarnas och Hanseaternas benämning på Malmö. Namnet försvinner på 1500-talet; det är belagt ännu omkr. 1580 såsom överskrift på Brauns och Hogenbergs kända kopparstick över Malmö på 1580-talet. Namnets betydelse är "armbåge" och åsyftar den bågformiga sträckningen av kusten utanför Malmö."

Elbogen är också namnet på Malmö kulturhistoriska förenings årsbok.

Se även Malmö - ortnamnet
Se även "Skvalperup"

2013-04-08  /  Bo Gentili, Stadsbiblioteket

Litteratur

Ingers, Ingemar, Ortnamn i Malmö 1-2. 1957. (pdf s. 6-46)
Ljungberg, Leif, Malmö — Ellenbogen — Arboga. Några reflektioner kring ett namnproblem. (Ljungberg, Leif, Ur djupa källarvalven, s. 24-28.)