Flensburgska gården

Flensburgska gården

Foto Jenny Thornell, Malmö Museer

  • Södergatan / Skomakargatan
  • 1595, 1870-tal
  • Byggnadsminne

Fastigheten som idag kallas Flensburgska gården består av flera byggnader, där tegelhuset utmed Södergatan uppfördes i slutet av 1500-talet. Huset tillhör Malmös äldre byggnadsbestånd och är sannolikt en förminskad kopia av det samtida skånska slottet Svenstorp.
 
Flensburgska gården har genom tiderna haft flera ägare och genomgått stora förändringar. På 1930-talet återfick huset mycket av sin ursprungliga karaktär genom en renovering initierad av dåvarande ägaren Eva Flensburg, som också donerade gården till Malmö stad.

Byggnadsminne

Flensburgska gården är ett byggnadsminne.

  • Namn: Flensburgska gården
  • Fastighetsbeteckning: Oscar 25 och 26
  • Ursprunglig funktion: Handelsgård
  • Uppfört år: 1595, 1870-tal
  • Datum för byggnadsminne: 1968-09-11