Hälsobrunnar

Att "dricka brunn" är ingenting man vanligtvis förknippar med Malmö. Ändå har här funnits några s.k. "brunnsinrättningar". Äldst är Malmö Brunnsinrättning i "Lugnet uti Möllevången" 1836-1845. Verksamheten skulle komma att fortsätta i Stadt Hamburgs Trädgård vid Gustav Adolfs torg intill början av 1880-talet då Kungsparken invigdes. Brunnspaviljongen i Kungsparken öppnades 1882 och fanns kvar till 1917. Sedan mitten av 1890-talet drevs verksamheten här under namnet Apoteket Lejonets Brunnsinrättning.
 
Se Malmö Brunnsinrättning

Kungsparken, brunnspaviljongen i slutet av dubbelallén år 1915. Foto: Okänd fotograf / Malmö Museer.