Hamnmästarbostället

Hamnmästarbostället flyttas våren 2010. Foto Peter Adamsson

Hamnmästarbostället flyttas våren 2010. Foto Peter Adamsson

Hamnmästarbostället vid Bagers plats byggdes 1835 åt den dåvarande hamnmästaren Petter Petersson. Han hade då tjänstgjort i 20 år och var trött på att flera gånger om dagen gå till fots från sitt hem i staden till sitt arbete i hamnen. Hamnmästaren hade hand om tillsynen av hamnen och hans nya hus hade från början ett kontorsrum, två boningsrum, pigkammare och kök.
 
Hamndirektionen byggde huset för att Pettersson skulle slippa gå ner till båtarna. Trafiken hade ökat och han måste vara på plats allt mer. Pettersson var till åren kommen och hade tröttnat på "de besvärliga vandringarna", som det står i byggförslaget. Han hade gjort tjugo års nitisk och trogen tjänst för hamnen.
 
175 år efter inflyttningen var det dags för hela huset att flytta. Hamnmästarbostället är kulturminnesmärkt och får inte rivas. I och med bygget av Citytunneln kommer även ett nytt parkeringshus att byggas i anslutning till hamnmästarbostället. För att det inte ska uppstå skador på byggnaden beslutade man att flytta densamma.
 
Flyttning skedde den 27 april 2010. Med stor precision fick man flyttat hela byggnaden 200 meter till Neptuniparken. Här ska den stå på provisoriska fundament till sommaren 2011 när det är dags att flytta tillbaka.

2010-06-23  / Peter Adamsson , Malmö serviceförvaltning

Litteratur

Adamsson, Peter, Hamnmästarbostället är klart och krogen öppen. (Esset 2013:2, s. 18-19.
Hamndirektionen. Instruction för Hamnmästaren i Malmö. 1849.
Schlyter, Olga, Hamnmästarbostället. Dokumentation inför flyttning av byggnad. 2010.

Länkar

Andersson, Martin, Bryggarens öl byggde denna vackra huskropp (Sydsvenskan 2013-05-04).