Hedmanska gården

Hedmanska gården

Hedmanska gården består av fem olika byggnader av högst varierande ålder. De visar på den bebyggelseutveckling som var typisk för Malmös stadsgårdar. Dessa gårdar uppfördes i ett skede då borgarna ägnade sig åt både lantbruk och handel, därför blev de utökade och förändrade i samband med konjunktursvängningar.
 
Den äldsta byggnaden är korsvirkeshuset ut mot Lilla Torg, som uppfördes av borgmästaren Niels Hammer 1597. På den tiden var det bostad och kontor på bottenvåningen och magasin på andra våningen. Fasaden mot torget har det bäst bevarade 1500-talskorsvirket i Malmö.
 
Några år senare uppfördes den putsade längan som ligger mot Lilla Torg. Den fick sin nuvarande fasadutformning i empirestil 1805 av handelsmannen Per Malmros. Magasinen utmed Hjulhamnsgatan är uppförda på 1700-talet. Den stora magasinsbyggnaden på gårdens södra sida byggdes på 1850-talet av Gabriel Hedman för förvaring av spannmål. Där ligger sedan 1974 Form Design Center. Gården blev byggnadsminne 1993.
 
2012-11-12  /  Mimmi Tegnér, Malmö Museer

Litteratur
 
Abrahamsson, Gert, Blomqvist, Lennart och Talius, Margareta, Uppmätning och dokumentering av Hedmanska huset och två angränsande hus i kvarteret Gyllenstjärna vid Lilla torget. 1969.
Andersson, Lars, Tecken i trä. En undersökning i Hedmanska gården vid Lilla Torg. 1976.
Bevara, förnya, förbättra staden. 1980.
Byggnadsminnen. Malmöhus län. 1995.
Lindell, Olle, Hedmanska. Gårdarna som blev en. 1980.
Romberg, Thomas, Malmös byggnadsminnen (Elbogen 1995 s. 171-196).
 
Länkar
 
Kling, Jörgen, Hedmanska gården. Ombyggnad av restaurang i hus A (Malmö Museer. Kulturarvsenheten. Rapport 2009:008.)
Lund, Carola och Lundberg, Maria, Hedmanska gården. Ändring av befintlig markbeläggning (Malmö Kulturmiljö. Enheten för Kulturmiljövård. Rapport 2007:016.)