Johanneskolonierna

Johanneskolonierna

Foto: Malmö museer

Kolonirörelsen var sin tids gröna våg. Spontana odlingslotter fanns sedan länge - inte minst på gamla skyddsvallar. I organiserad form var Landskrona först i landet, följt av Malmö 1895 då Planteringsföreningen tog initiativet till ett första inhägnat koloniområde, Pildammskolonierna. Det blev en succé och behovet av nya lotter ökade kraftigt. Nya områden tillkom, som vid Lundavägen och Zenith (båda finns kvar), men även spridda lotter i anslutning till Pildammskolonierna.

Där det tidigare hade legat en plantskola anlades Johanneskolonierna, vid Sankt Johannes kyrka (uppförd 1903-1907) och ungefär där Pilgården ligger idag, mittemot norra nedgången till Triangelns station.

Några mer oorganiserade kolonilotter fanns också där Konsthallen ligger idag, upp emot Munkgatan.

Johanneskoloniernas område som var 14 000 kvadratmeter stort med plats för ett sextiotal trädgårdar med kolonistugor och gemensamhetslokaler utlades 1909. Merparten av kolonierna försvann när Pilgården uppfördes 1943. Många kolonistugor flyttades ut till nya områden, utanför staden.

2014-03-05 / Martin Andersson, Sydsvenskan