Jörgen Kocks hus

Jörgen Kocks hus, hörnet av Västergatan och Frans Suellsgatan omkring 1925. Foto: Viktor Roikjer / Malmö Museer

Byggherren Jörgen Kock var både myntmästare och borgmästare i Malmö. Den gård han påbörjade 1523 — Jörgen Kocks gård — är stor och representativ. I dag består komplexet av tre delar, där det stora gavelhuset är själva huvudbyggnaden. Detta trevåningshus är uppfört i en stilblandning mellan nordisk sengotik och tidig nederländsk renässans.

Litteratur
 
Jörgen Kocks gård. Underlag för byggnadsminnesförklaring. 1993.
Jörgen Kocks gård i Malmö. 1980.
Nilsson, Ingar, Uppmätning och dokumentering av Kockska huset. 1964. 
Reisnert, Anders, Jörgen Kocks hus i Malmö. Ett rekonstruktionsförslag. (Bygningsarkæologiske studier. 1994, s. 42-54 & 87-88.)

  
Länkar 

Med Sven Rosborn genom Malmös historia.