Kirsebergs vattentorn

Foto Charlotte Högström

I 132 år har det tronat där på sin kulle, Kirsebergs vattentorn. Och huvudsakligen har det, sitt namn till trots, fungerat som bostadshus. Men om vi tar det från början. 1879 stod vattentornet färdigt, 27 m högt inklusive det så kallade "ståndröret". Hela 93 000 kr kostade det att bygga. Vattnet till tornet leddes från nybyggda Bulltofta vattenverk under Vattenverksvägen. Men redan efter några år stod det klart att tornets roll som vattenförsörjare skulle bli kort. Malmös befolkning växte explosionsartat och vattentornets kapacitet var redan från början underdimensionerad.
 
I samband med första världskriget byggdes vattentornet om till nödbostäder för fattiga familjer. 1916 var allt klart och de första familjerna kunde börja flytta in. Trångboddheten var stor och i de 30 en- och tvårumslägenheter som tornet rymde bodde cirka 200 personer! Under andra världskriget användes tornet som tillfälliga bostäder för flygflottiljen F10:s soldater under deras tjänstgöring på Bulltofta flygplats.
 
Under 60- och 70-talet blev vattentornet en hemvist för socialt utslagna personer. Efter en lång tid av förfall köptes tornet in av ett privat fastighetsbolag som skapade attraktiva hyreslägenheter här. Många av lägenheterna har en fantastisk utsikt över både Malmö och Köpenhamn.

 
2011-03-04  /  Charlotte Högström, Kirsebergs stadsdelsbibliotek

Litteratur
 
Jönsson, Thomas, Sextio köade för tjugo tårtbitar med fin utsikt. (Fastighetstidningen 1983:10, s. 36-37.)
Malmö - den törstande staden. 2007.
Ohlsson, Eber & Persson, Kenneth M., Svenska vattentorn. 2004.  

Länkar
 
Skånska vattentornssällskapet