Kommendanthuset

Kommendanthuset uppfördes 1786 som tyghus för Malmöhus slott. Huset är byggt i en stram klassicistisk stil. Byggnaden har två våningar. Fasaderna är putsade och målade i rött.
 
I början av 1800-talet byggdes Kommendanthusets om till sjukhus. När Malmöhus blev fängelse användes huset av fängelsets personal, från 1847 som bostad åt fängelsekommendanten. Under mellankrigstiden var Kommendanthuset, liksom resten av slottet, nödbostäder för bostadslösa. Kommendanthuset renoverades 1965 och blev en del av Malmö Museer.

Litteratur
 
Kommendanthuset. Bastion Banér, Malmö. Underlag för byggnads-minnesförklaring. 1993.