Krigsgravar

Begravning av en amerikansk flygare i Malmö 1945

Begravning av en amerikansk flygare i Malmö 1945

Under andra världskriget (1939-1945) kom ett flertal allierade flygare att begravas på två olika kyrkogårdar i Malmö. På Östra kyrkogården vilade vid krigsslutet 42 amerikanska flygare och 6 från det brittiska samväldet. På den gamla judiska begravningsplatsen vilade 2 flygare från brittiska samväldet. Idag finns sammanlagt 10 allierade flygare begravda i Malmö.

Redan tidigt under kriget kontaktades kyrkogårdsförvaltningen i Malmö av de amerikanska och brittiska ambassaderna, med förfrågan om gravplatser kunde ställas till förfogande för soldatgravar.  Man räknade med att i första hand behöva utrymme för ett 50-tal personer vardera.

De första flygarna som begravdes, i december 1943, var sergeanterna John F. Robinson och Vincent A. White. De var båda medlemmar av en amerikansk bombplansbesättning som flög en B- 17F , en s k flygande fästning, som deltagit i ett anfall mot en flygplansfabrik i Anklam i norra Tyskland den 9 oktober 1943. Robinson och White påträffades först i början, respektive slutet av december ilandflutna vid sydkusten.
Den siste var Flying Officer Robert A. Thorne från Kanada, som var navigatör på ett Halifaxbombplan. Thorne var en veteran med 28 stridsuppdrag bakom sig som var ute på sin nästsista flygning. På alla hjärtans dag den 14 februari 1945 var hans plan på uppdrag för att lägga minor öster om Rügen. På väg dit flög de över Malmö-Klagshamn och sedan Skanör-Falsterbo. Det svenska luftvärnet besköt planet men orsaken till att det störtade i havet var att det sköts ned av ett tyskt nattjaktplan. Först i början av augusti påträffades F/O Thorne vid stranden i Skanör och han begravdes den 8 augusti 1945 på Östra kyrkogården.

Robert A. Thornes grav

Robert A. Thornes grav

Begravningarna genomfördes under militära hedersbetygelser på ceremoniplatsen på Östra kyrkogården. Ofta spelade Lv4:s musikkår och en hedersvakt från försvarsområdet deltog, liksom representanter från svenska militära myndigheter liksom amerikanska och brittiska konsulerna, och ofta många Malmöbor, med eller utan anknytning till länderna i fråga. Ofta fanns också medlemmar från olika föreningar med, som the Anglo-Swedish society. En begravning avslutades alltid med att orkestern spelade det berörda landets och den svenska nationalhymnen. Dagen därpå omskrevs vanligen begravningen, många gånger med ett fotografi från jordfästningen.

Alla amerikanska flygare som avled i Sverige eller hittades avlidna begravdes i Malmö. Under slutet av 1940-talet flyttades sedan 40 av de 42 till andra begravningsplatser; antingen på respektive hemort eller på någon större krigskyrkogård i Frankrike, Belgien eller Luxemburg, enligt de anhörigas önskan. Enligt den brittiska traditionen kom de åtta gravlagda att stanna i Malmö. Flygare från brittiska samväldet finns även begravda på andra håll i Skåne, som exempelvis Fjelie och Helsingborg.

Vid de två kvarvarande amerikanska gravarna finns ett monument som består av en propeller. Detta monument sattes upp under hösten 1944. Propellern hämtades på Bulltofta flygfält och kom från ett av de flygplan som nödlandat där.

De brittiska gravarna på Östra kyrkogården har alla likadana gravstenar av den typ som finns på alla brittiska krigskyrkogårdar runt om i världen. Tanken är att alla, oavsett rang och tjänstgöring, ska vara lika. Längst ner på varje gravsten finns utrymme för en personlig inskription, som de anhöriga tillåtits utforma som de önskat. De två gravstenarna på judiska begravningsplatsen avviker från andra brittiska krigsgravar i utseende, beroende på att de satts upp, inte av the Commonwealth War Graves Commission som de övriga, utan av församlingen.

Gravarna sköts av kyrkogårdsförvaltningen i Malmö.
 
2013-04-19  /  Anette Sarnäs, Stadsarkivet

Litteratur

Nilsson, Jan-Olof, Anrop Red Dog. En amerikansk bomplansbesättnings väg till Sverige under andra världskriget. 2002.
Nilsson, Jan-Olof, Nödhamn Bulltofta (Jan-Olof Nilsson, Lucky Strike. Svenska krigsbrudar, krigsbarn och allierade flygare, s. 349-369. 2013.
Waernberg, Jan, Bulltofta flygstation. En berättelsen om flygets historia i Malmö 1923-1972. 1995.
Waernberg, Jan, Flygoperation Balchen. Amerikanska flygningar i Sverige 1944-1945. 1995.
Wegmann, Rolph, Brittiska nödlandare 1940-1945. 2008.
Wegmann, Rolph, Making for Sweden. P.1: The Royal Air Force. The story of the allied airmen who took sanctuary in neutral Sweden. 1997.
Wegmann, Rolph, Making for Sweden. P.2: The United States Army Air Force. The story of the allied airmen who took sanctuary in neutral Sweden. 1998.
Widfeldt, Bo, Amerikanska nödlandare 1943-1945. 2007.
Widfeldt, Bo, Nödlandning. Främmande flyg i Sverige under andra världskriget. 1998.
Widfeldt, Bo, Tyska nödlandare 1939-1945. 2007.

Filmer

Tionde flygflottiljen under andra världskriget. 1992.
På vakt. Malmö och Skåne under andra världskriget. 2011.