Kyrkogårdar

Gamla kyrkogården

Bland Malmös många vackra kyrkogårdar intar Gamla kyrkogården samt Östra kyrkogården särställningar.

Gamla kyrkogården — också kallad Gamla begravningsplatsen — ligger mitt i Malmös centrum, där den anlades på 1820-talet. Få stadskyrkogårdar kan uppvisa en sådan idyll och lummighet. Men kyrkogården är inte bara idyll, den ger oss också ett stycke malmöhistoria. Inskriptionerna på gravvårdarna erinrar om släkter som spelat en dominerande roll i stadens utveckling under 1800- och början 1900-talet.
 
Östra kyrkogården är känd för sin formgivning och skönhet. Den är Malmös största kyrkogård skapad av den välkände arkitekten Sigurd Lewerentz. Kyrkogården invigdes 1921, men Lewerentz var ända till sin död på sjuttiotalet engagerad i dess utveckling. Karaktäristisk för Östra kyrkogården är den ås, Hohögsåsen, som delar kyrkogården i två arkitektoniska stilarter. Söder om åsen är arkitekturen strängt regelbunden med klippta häckar och formträd, medan terrängen norr om åsen har inbjudit till en utformning med mera friväxande växter och sammanhängande gräsmattor. Hohögsåsen är också en attraktion tack vare sitt bestånd av vilda blommor. Den rikhaltiga floran innehåller ett flertal rariteter.

2008-03-26 / Bo Gentili, Stadsbiblioteket

Litteratur

Holmberg, Hans, Att möta Thorvaldsen på Malmö gamla begravningsplats vid Gustav Adolfs torg. (Elbogen 1997, s. 95-99.)
Hägglund, Hans och Kronvall, Göran, Malmö gamla kyrkogård. 2005,
Jansson, Cecilia, Att anlägga en begravningsplats. Östra kyrkogården i Malmö 1916-1932. (Med Malmö i minnet, s. 180-190.)
Kyrkogårdarna i Malmö. 1984.
Larsson Eva-Marie, Muslimska begravningsplatsen i Malmö: förändring över tid. 2009 (pdf)
Rosengren, Jeanette & Striner, Urszula, I de dödas vilorum. Malmös begravningsplatser. 2013.
Schlyter, Herman, Nya begravningsplatsen som blev Gamla kyrkogården. (Särtryck ur Elbogen 1988:1.)
Tynell, Inge, Hyllie gamla kyrkogård. (Särtryck ur Malmö fornminnesförenings årsskrift 1971.)

Hemsida

Personberättelser på Malmö gamla kyrkogård