Kyrkor

Sankt Pauli kyrka, Foto: Malmö Museer

Malmö har många kyrkor. Flera av dem har under århundraden tjänat som andlig, social och kulturell hemvist för Malmöborna. Långt in på 1800-talet var kyrkan den plats där församlingarnas gemensamma angelägenheter diskuterades och avgjordes.
 
Med sina inventarier berättar kyrkorna inte bara om gudstjänstliv utan också om ekonomiska och sociala förhållanden. Men Malmös kulturella arv finns bevarat inte bara i våra äldsta kyrkor utan också de nya — må de vara protestantiska, katolska eller grekisk-ortodoxa — vittnar om tradition.
 
Flera av Malmös medeltidskyrkor revs under 1800-talet och ersattes med stora tempel. Andra byggdes till eller restaurerades. Ett exempel utgör S:t Petri - Malmös äldsta bevarade kyrka — som började byggas omkring år 1300. Den restes troligen på platsen för en romansk 1200-talskyrka, avbildad på stadens äldsta sigill.

Litteratur

Falkman, Ludvig B., Om Malmö S:t Petri eller Svenska kyrka. 1936 (pdf ur Malmö Fornminnesförening - Årsskrift, s. 47)
Sylvan, Georg, Fosie kyrka och prästgård. 1943 (pdf ur Malmö Fornminnesförening - Årsskrift, s. 8)

Se
Andreaskyrkan
Johanneskyrkan