Lilla torg

Foto på Lilla torg

Foto Peter Adamsson

Lilla torg anlades år 1591. Stortorget — Nordens största salutorg — hade blivit för litet och nu flyttade bagarna, slaktarna, fiskblötarna och hökarna sina bodar och stånd till ödetomten bredvid. Varje yrkesgrupp fick sin torgsida. Efterhand ersattes bodarna av en mer permanent bebyggelse.
 
Idag finns alla sekler efter 1500-talet representerade runt Lilla torg. Nyströmska gården på hörnet mot Stortorget byggdes 1857, Hedmanska gården — en tidstypisk korsvirkesbyggnad — omkring 1610. Faxeska gården är från omkring 1760, druvkalsen över porten minner om vin- och spritfirman Ad. Faxe & Söner. Ekströmska huset, med gaveln mot torget är från 1720-talet, medan Aspegrenska huset intill byggdes omkring 1600. Wesénska huset och Fritz Hansens hus i hörnet mot Landbygatan representerar båda 1800-talet. Återstår Hotel Anglais, det pampiga femvåningshuset på torgets norra sida, ett exempel på den nationalromantiska stil som dominerade svensk arkitektur i början av 1900-talet.

Stolpahuset. Foto Axel Sjöberg.

Stolpahuset. Foto Axel Sjöberg.

Ett hus som dessvärre inte finns kvar är det s.k. stolpahuset, under 1800-talet en beryktad krog. Sitt namn hade huset på grund av den stolpe som bar upp en utskjutande andra våning. Stolpahuset revs 1899 och fick lämna plats för stadsarkitekten Salomon Sörensens saluhall, vilken dominerade torget under 1900-talets första hälft.
 
Saluhallen revs på 1960-talet och Lilla torg blev åter en öppen plats. De gamla byggnaderna restaurerades varsamt. Numera är det serveringar och krogar som ger torget dess speciella karaktär.

2008-11-24 / Bo Gentili, Stadsbiblioteket

Litteratur
 
Bager, Einar, När byggdes det Faxeska huset. Dhejne, Hans, Tankar om Lilla Torg. 1967.
Lilla torg i Malmö. 1975.
Lindell, Olle, Hedmanska. Gårdarna som blev en. 1980.
Rosborn, Sven, En vandring i historien. Med Sven Rosborn genom gamla Malmö. 2002.

Film
 
Lilla torg förvandlas (Mitt hjärtas Malmö vol. 5, 1955-1968.) 2007.