Malmö teater

Malmö teater

Malmö teater. Ur Malmö museers fotosamlingar.

Otacksamma! Du älskar honom ännu! — Men denna rival skall ej längre hindra framgången af mina önskningar och uppflamma svartsjukans lågor i mitt hjerta! — Grefven tvekar förgäfves; han måste följa mitt råd, och i morgon skall den förhatlige Alfreds död sätta mig i besittning af Emmas hand... 

Så kunde det låta från Malmö Theaters scen en januarikväll 1830 när skurken Donald i Slottet Glenthorns Capell inviger publiken i sina planer.
 
Initiativtagaren till Malmö Theater var borgmästare Nordlindh, Gustav IV Adolfs värd vid kungens långvariga Malmöbesök 1806-1807. Teaterbyggnaden uppfördes under åren 1807-1809 vid Gustav Adolfs torg, uppkallat efter majestätet. När Kongl. Priwilegierade Theatern i Malmö invigdes 1809 hade dock Gustav fått förhinder - han satt vid tillfället fången i Gripsholms slott och var inte längre kung.

Under de nära 130 år som teaterhuset var i bruk hade malmöborna kunnat beskåda sin tids största aktörer och sångare som August Lindberg, Lars Hanson, Gösta Ekman, Jussi Björling, Ernst Rolf och Karl Gerhard. Jenny Lind sjöng här och Sarah Bernhardt hedrade Malmö med ett gästspel sommaren 1883. I mars 1889 uppförde Strindbergs försöksteater två nya enaktare. Till de mera udda inslagen hörde brottning och Sveriges första boxningstävling som hölls på Malmö Theater 1893. När sista föreställningen spelades 1938 var den Sveriges äldsta offentliga teater.
 
Teaterbyggnaden, sedermera BeKå-huset, fanns kvar ganska intakt fram till 1961 då klädvaruhuset skulle utöka sin verksamhet och det mesta av den gamla teatern revs. 1973 övertogs huset av Hennes & Mauritz och numera återstår endast fasaden mot Gustav Adolfs torg relativt välbevarad.

2009-02-06 /Thomas Jentzsch, Stadsbiblioteket

Litteratur
 
Baeckström, Arvid, Teater i Malmö och Lund i början av 1800-talet,1940.
Cronholm, Bernhard, Små brev om Malmö, 1998.
Gustafson, Ragnar, Anteckningar om Malmö teater 1809-1938. Del 1 och 2, 1986.
Gustafson, Ragnar, Malmö teater. Dess första publik, dess första förvandlingar, 1965. (pdf s. 20-62)
Gustafson, Ragnar, Malmö teater. Dess första två decennier (1809-29). Del 1, 1973 (pdf s. 49-66) och del 2, 1974 (pdf s. 45-74).
Gustafsson, Ragnar, Malmö teaters 1830-tal, 1976. (pdf s. 16-49)
Gustafsson, Ragnar, På Kongl. Priwilegierade theatern i Malmö. Malmö teaters första tid speglad i dess affischer, 2001.
Gustafsson, Ragnar, Tre och ett för Sarah. Om tredje teaterbolaget och dess lilla kassabok.
Holmgren, Lennart, När det gavs stor opera, med lokala krafter, på Malmö teater.
Liljenberg, Bengt, Här har man roat sig. Nöjen och förlustelseställen i Malmö 1860-1960, 2008.
Nordmark, Dag, Tiljorna vid vägen. Studier i den svenska landsortsteaterns historia till ca 1850, 1995.
När teatern kom till Malmö. Boken om ett tvåhundraårsjubileum, 2009
Teateraffischer 1809-11. Malmö teater.
Teateraffischer 1867-1887. Malmö teater.  
Österdahl, Herman, Malmö teaters hundraårsjubileum. En historisk återblick, 1909.

Länkar

Teatermuseet
Stadsteatern