Malmöhus slott

Malmöhus slott.

Malmöhus slott.

Malmöhus är Nordens äldsta bevarade renässansslott. Ursprunget är det kastell som Erik av Pommern lät uppföra år 1434. Hundra år senare revs kastellet delvis. Den danske kungen Christian III beordrade 1536 Malmöborna att bygga ett nytt slott åt honom. Byggmästaren hade tagit intryck av nederländsk befästningskonst och Malmöhus bär samma renässansdrag som sina kontinentala förebilder.
 
När Skåne blev svenskt 1658 upphörde Malmöhus att vara kungligt residens. Befästningarna förstärktes och slottet blev istället "riksfäste". Men under 1700-talet förlorade fästningen i betydelse och användas 1828 till 1909 som fängelse. Efter restaurering och ombyggnad kunde Malmö Museum invigas i Malmöhus 1937.

Porten till Malmöhus slott

Foto Axel Sjöberg

Litteratur
 
Ambrius, Jonny, Liv och död på Malmöhus. Ett fängelses historia. 2004.
Björklund, Eva, Malmöhus. En vandring genom slottet och dess historia. 1998.
Björklund, Eva, Malmöhus. Eine Wanderung durch das Schloss und dessen Geschichte. 1998.
Björklund, Eva, Malmöhus. A tour through the castle and its history. 1998.
Malmöhus slott och museum. 1959.
Lindgren, G, Malmöhus byggnads historia och framtida användning. 1920 (pdf ur Malmö Fornminnesförening - Minnesskift s. 266)
Rosborn, Sven, Malmöhus. Från 1400-talets kastell till 1900-talets museum. 1980.
Slott och herresäten i Sverige. Ett konst- och kulturhistoriskt samlings-verk. Skåne 2, Malmöhus län, södra delen. 1966.

Länkar

Statens fastighetsverk