$left
$middle

Under 2021-2022 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Posthusplatsen

Posthusplatsen
  • Centrum
  • 2000-tal

Beläget vid Malmö centralstation i inre hamnen ligger posthusplatsen. En torgliknande öppen yta som breder ut sig framför det monumentala och tidstypiska Centralposthuset.

Posthusplatsen har de senaste åren genomgått en del förändringar bland annat i samband med byggandet av Citytunneln. Den öppna ytan har använts under festivaler och evenemang så som Malmöfestivalen. Trappformationen mot kanalen ger sittplatser i solen och utsikt ut mot havet.

Arkitektur och utformning av Posthusplatsen

Posthusplatsens huvudelement är det stora, plana golvet med en vacker mönstring av granit i färgerna grå och röd. Stenläggningen utgör ett randigt mönster, med avlånga granitblock i fallande längder. Ytan sluttar knappt märkbart ner mot vattnet i ett jämnt fall. Närmast vattnet sänks krönbalken och man kan komma närmare vattenytan via en stor trappa. Trappan har vanlig steghöjd i den del som går upp mot Posthuset, medan flankerna som trappar ned kajkrönet har en flackare lutning. Trappan bildar en informell sittyta.

Mitt på torget – anpassat efter utbyggnaden på Posthusets västerfasad – finns en yta med beläggning av FSC-märkt Azobéträ. Genande stråk korsar träytan och bildar sju indelningar av olika storlek. För att ytterligare förstärka rummens intimitet på den stora platsen ramas de in av bänkar på två sidor. Bänkarna skapar sittmöjligheter på platsen, och en del av bänkarna rymmer glasfiberinsatser med planteringar som administreras av Malmö stads blomsterprogram.

Byggnadsminnesmärkt posthus

Centralposthuset är byggnadsminnesmärkt och uppfördes 1900-1906 i nationalromantisk stil av den mycket framgångsrika arkitekten Ferdinand Boberg som även ritat Centralposthuset i Stockholm.