Mannhem

Foto på Mannhem

Frågan ställdes huruvida Mannhem byggdes som bostäder för officerare vid Kronprinsens Husarregemente i Malmö. Men så var det inte. Istället var det familjer ur den välbärgade medelklassen som flyttade in när huset stod klart 1907. Tjugotre familjer; några handlanden, några ingenjörer, några lärare, några präster, några resande, en bagerska, en veterinär, en banktjänsteman, en redaktör. Många av dem barnfamiljer. En som också flyttade in 1907 var byggmästaren Lars Magnus Regnér, som dels ägde tomten och dels var delägare i byggnadsfirman Pettersson & Regnér, som byggde Mannhem.
 
Vi talar således om det vackra flerbostadshuset i fem våningar på Ribersborgsvägen alldeles invid Fridhemstorget. En byggnad i jugendstil med rena fasader, stora fönster och sirligt svängda balkonger. Arkitekten var August Stoltz, född i Malmö 1877 och stadsarkitekt här 1924 till 1942.
 
Lars Magnus Regnér sålde Mannhem redan samma år  det stod färdigt. Sedan dess har flerbostadshuset haft ett flertal olika ägare, den mest kände kanske dansken Einar Hansen som ägde Mannhem 1961-80. Otaliga familjer — kända och okända — har flyttat ut och in genom åren. I bottenvåningen har funnits mjölkaffär, speceriaffär, thébrödsbageri och postkontor. Bageriet var vida känt för sina läckra skorpor.
 
Sedan 1985 ägs Mannhem av bostadsrättsföreningen HSB Mannhem. En omfattande renovering genomfördes och i september året därpå, i samband med Malmös bomässa Bo 86, ägde återinvigningen rum.

  
2010-03-15    /  Bo Gentili, Stadsbiblioteket 

Litteratur
 
Norrman, Karl-Axel, Mannhem 100 år. 2007.
Smitt, Rikard, Fridhem — en villastad i Malmö. 1999.