Möllarebostaden

Intill Slottsmöllan i Malmö ligger Möllarebostaden, en vitkalkad tegelbyggnad. Dess enkla arkitektur och anspråkslösa format förmedlar kunskap om äldre tiders boende och byggteknik. Möllarebostaden är representativ för 1800-talets småfolksbebyggelse.
 
Se Slottsmöllan och Möllarebostaden