Morescobron

Morescobron

Morescobron

Morescobron är en balkbro över Södra Förstadskanalen. Den förbinder Davidshallsgatan med Torggatan, som leder upp till Gustav Adolfs torg. Sitt namn har bron fått efter dansken Jacob Heinrich Moresco (1828-1906). Denne startade aktiebolaget Moresco, ett dotterbolag till A/S Moresco i Köpenhamn. Företaget, som tillverkade och sålde damkappor, dräkter och pälsvaror, övertog en köpmangård i hörnet av Gustav Adolfs torg och Torggatan. Gården revs och 1895 lät man uppföra en femvånings kontors-byggnad, som alltjämt står kvar.
 
Dåförtiden fanns här ingen bro — Torggatan slutade i ingenting — men inför den stora industri-, slöjd- och lantbruksutställningen 1896 lät Aktiebolaget Moresco på firmans bekostnad uppföra en gångbro av järn över Södra Förstadskanalen. Bron underlättade för transporter till och från företaget.
 
1931 byggdes bron om och blev en 16 meter bred vägbro. Några år senare döptes den officiellt till Morescobron. Trafiken ökade och 1990 breddades bron på nytt och fick dagens mått, 24 meter bred och lika lång. Vid en ombyggnad 2011 förstärktes bron ytterligare för att kunna möta framtida belastningar.
 
AB Moresco var vid tiden för första världskriget den största damkonfektionsfabriken i Malmö. Kriget innebar stora svårigheter, men företaget lyckades överleva genom avskedanden. Efter andra världskriget inträffade åter en högkonjunktur och familjeföretaget — med tredje generationens Johan Moresco som direktör — växte på nytt. Men på 1950-talet ökade konkurrensen utifrån. Stora delar av svensk konfektions-industri slogs ut. 1959 gick det inte längre. AB Moresco stängde för gott och 95 personer blev arbetslösa.

 
2011-06-15    / Bo Gentili , Stadsbiblioteket

Litteratur
 
Aktiebolaget Moresco. Malmö 1892-1942. 1942.
Andersson, Martin, Dansken, modet och bron (Sydsvenskan 2011-05-13)
Gator i Malmö. Gator, parker och stadsdelar i Malmö från 1300-talet till vår tid. 1999.
Smitt, Rikard, Malmöföretagen — förr och nu. 2007.
Svensson, Lars, Malmös kanalbroar. 2004.