Nobelvägen

Nobelvägen

Nobelvägen med Vattentornet

I turistbroschyrer eller reportage om det nya, trendiga Malmö nämns knappast Nobelvägen. Ändå är gatan en av stadens pulsådror. Med början vid norra infarten delar den Malmö i en västlig och en östlig halva innan den mynnar söderut i Trelleborgsvägen. Före ringvägarnas tid var gatan en viktig genomfartsled, skyltad som E6.
 
Ursprungligen hade Nobelvägen en cykelbana i mitten, kantad av dubbla trädrader. I slutet av 1950-talet togs cykelbanan och träden bort för att ge plats åt den ökande biltrafiken. Nobelvägen blev en av Malmös mest trafikerade och samtidigt mest luftförorenade gator. Hösten 2009 påbörjades bygget av en ny cykelbana längs Nobelvägen.
 
Bland äldre Malmöbor kan man ännu höra uttalet "Nååbelvägen" med betoning på första stavelsen. Det har påståtts att Nobelvägen egentligen skulle vara uppkallad efter en Nobel, skomakare eller soldat, som varit bosatt vid gatan. Något belägg för detta går dock ej att finna, utan allt tyder på att det var Alfred Nobel som avsågs när gatunamnet Nobelvägen antogs år 1904. I likhet med gatunamn som Fersens väg eller Carl Gustavs väg får det ses som ett utslag av tidens nationella stämningar.
 
Ännu en variant av gatunamnet finner vi i Nobellvägen :  Malmös mörka hjärta — en s.k. mockumentär som gjordes av Henrik Möller 2004. Filmaren genomgår en lidandets vandring längs den långa gatan och råkar ut för än det ena, än det andra på väg mot Dalaplan, filmens och gatans slutstation.

På sistone har tecken synts på att Nobelvägen håller på att "upptäckas" av avantgardistiskt sinnade ungdomar. Är gatan rentav på väg att bli trendig på liknande sätt som Möllan?

2009-04-30 / Thomas Jentzsch, Stadsbiblioteket

Litteratur

Bygga skånska städer. Aspekter på stadsarkitektur efter 1850. 1975

Film

Mitt hjärtas Malmö. Arkiv- och privatfilmer från ett försvunnet Malmö. Vol. 5, 1955-1968. 2007 (med avsnittet Träden på Nobelvägen)
Nobellvägen. Malmös mörka hjärta. En video av Henrik Möller. 2004

Internet

Nåbelpriset. Sydsvenskan