Parker

En bild från Pildammsparken med vattentorn och damm.

Pildammsparken. Foto Lennart Bergström.

Kungsparken — eller Kung Oscars park, som den egentligen heter — är Malmös äldsta park och invigdes 1872. Kungsparken återspeglar sin tids ideal, en romantisk park med slingrande stigar och många exotiska träd. Den angränsande Slottsparken, som invigdes 1900, är av en annan karaktär. En öppen park med vatten som ledande motiv. Till Slottsparken förväntades familjer från alla samhällsklasser komma med sin lunchkorg och slå sig ner på de stora gräsplanerna.
 
Området kring Pildammarna var 1914 platsen för den stora Baltiska utställningen i Malmö. Utställningen planerades som en park i romantisk stil. Runt utställningsområdet, som i stort sett bevarats, anlades på 1920-talet en klassicistisk park av mer monumental karaktär. Idag upplevs de båda delarna som en helhet och Pildammsparken är ett av innerstadens mest uppskattade rekreationsområden.
 
År 1939 uppgick Malmös parkareal till 206 hektar. Med stadens kraftiga expansion under 1950- och 60-talen följde också nyanläggningar av parker. Parkarealen ökade successivt och utgjorde 1989 cirka 1200 hektar. Till största delen har utbyggnaden av parker skett i anslutning till nya bostadsområden. Under 1980-talet har emellertid två större områden anlagts som är av mer övergripande karaktär, Bulltoftaparken och Käglinge naturområde. I januari 2009 presenterade Tekniska nämnden planer på en stor botanisk trädgård intill Katrinetorp. En yta dubbelt så stor som Pildammsparken är tänkt att anläggas med växter och miljöer från jordens alla hörn.
 
Nämnas bör också Malmös långa stränder mot Öresund som bildar en enda lång parkanläggning. Ribersborgsstranden med Öresundsparken anlades redan på 1920-talet. På 50-talet tillkom Sibbarps badpark och på 1990-talet fick Malmöborna Scaniaparken, anlagd på det forna varvsområdet och med den vackra utsikten över Sundet som sin främsta attraktion.

2009-01-22 / Bo Gentili, Stadsbiblioteket

Litteratur

Björk, Fredrik, Malmös gröna rum (ur Gå till historien. Tretton vandringar för dig som vill upptäcka Malmö, 2008)
Bodman, Erik, Från det fula till det vackra Malmö. 1960.
Folkers, Ingmar, Pildammsparken 100 år 2014, 2010.
Gora, Monika, Vad kostar ett träd? 2014
Hultgren, Leif, Malmös lokala oaser. Stadsdelarnas parker och torg. 1995.
Jansson, Arne. Träd i Malmö. En vandring bland vackra och ovanliga träd. 2007.
Kungsparken. Träd & trädgårdsguide. 1987.
Malmö — parkernas stad. 1994.
Pehrsson, Per-Jan, Malmö, parkernas stad. En historik över den offentliga grönskans framväxt. 1986.
Rosenqvist, Torsten, Bulltofta guiden. 1986.
Steen, Åke, En oas vid storstadens gräns. Ett parklandskap växer fram /Sibbarp/ (Bygd och natur, 1968, s. 56-62.)
Tre parker. Kungsparken, Slottsparken och Pildammsparken i Malmö. 1997.
Westrell, Carl, Konung Oscars park. Ett halvsekelminne i Malmö stads historia. (Skåne. Årsbok 1930, s. 55-69.)

Parker

Läs om ett urval av Malmös parker.