Pildammsskolan

Gamla Pildammsskolan

”Den tjugoåttonde augusti 1905 vandrade en gosse från Södra Förstadsgatan, snyggt och ordentligt klädd, iväg till Pildammsskolan för att inskrivas som elev i småskolans första klass hos klasslärarinnan Alma Nilsson. Fastän gossen var mera glad åt lekar än åt böcker, fick han snart goda betyg och hade få fråndagar: under tredje skolåret ståtar han i betyget med siffran 2 – det betydde AB – i både kristendomskunskap, svenska språket och räkning.” Gossen hette Hjalmar Gullberg och han skulle med tiden bli en av Pildammsskolan mest berömda elever (citatet ovan är hämtat från Carl Fehrmans Hjalmar Gullberg-biografi, utg. 1958.) Andra gossar som skulle kunna konkurrera med Hjalmar om epitetet skolans mest berömde elev är Edvard Persson, Jan Malmsjö, Bo Widerberg, Gustav Möller och Sveriges statsminister Per Albin Hansson. Alla har de gått på gamla eller nya Pildammsskolan i Malmö, inbegripet Kommunala mellanskolan (se nedan). Gossarna i rockgruppen Wilmer X inte att förglömma.

Att reda ut historien bakom alla skolor kring Johanneskyrkan i Malmö är inte det lättaste. Södra Förstadens folkskola även kallad Pildammsskolan – senare gamla Pildammsskolan – är äldst och ritades av arkitekten John Smedberg.  Den stod klar 1889 och var den största folkskola som dittills hade byggts i Malmö, en imponerande tegelröd byggnad i tre våningar fritt på sin skolgård. Gamla Pildammsskolan låg strax norr om Johanneskyrkan och revs 1985.

Kommunala mellanskolan längre ner på Rådmansgatan – tidigare Pildammsvägen – ritades av arkitekten Salomon Sörensen och byggdes 1924. Mellanskolan var en fortsättning på folkskolan och ledde fram till realexamen. När jag gick här i början på 1960-talet hade skolan bytt namn till Johannes samrealskola och dessutom införlivat den gamla Pildammsskolan, där de yngsta klasserna hade sina lokaler. Morgonbön hade vi i Johanneskyrkan.

Flickläroverket – tidvis kallat Statens flickläroverk, tidvis Källängens flickläroverk – låg strax söder om Johanneskyrkan, mellan Kommunala mellanskolan och kyrkan. Flickläroverket stod klart 1935, arkitekterna bakom byggnaden var två, August Ewe och Carl Melin. Läroverken var i äldre tid segregerade, pojkar här och flickor där. På 1960-talet hade man lättat på restriktionerna. Jag minns att man kunde stöta på en och annan pojke bland alla flickorna på Källängen. Dock var det strängt förbjudet att besöka grannskolan.

Johannes samrealskola utökades sedan med ett gymnasium och kallades under några år Johannes samrealskola och kommunala gymnasium. Men 1966, året innan jag tog min studentexamen, bytte skolan namn igen och kallades rätt och slätt för Pildammsskolan. Som sådan slukade den så småningom också flickläroverket. Men år 2000 var det slut. Pildammsskolan upphörde. Lokalerna övertogs av Öresundsgymnasiet. 2006 lämnade också detta området, som idag domineras av köpcenter, kyrka och citytunnelstation.

2014-02-24 / Bo Gentili, Malmö stadsbibliotek

Litteratur

Malmö folkskolors minnesskrift. I anledning av folkskolans hundraårsjubileum. 1942.
Nilsson, Bertil, Arkitekten och tiden. John Smedberg och hans verk 1878-1913. 1996.
Skolor i Malmö. Tre studier. 1986.
Under skolstyrelsens tid. Malmö skolor 1958-1995. 1996.

I Malmö stads historia delarna 4 till 7 kan man följa utvecklingen av Malmös skolor från cirka 1870 till cirka 1990.

Länkar

Försvunna Malmö​