S/S Bore

Som ett minne från en svunnen tid ligger hon förtöjd nere i hamnen. Under vintern vid Hjälmarekajen, på sommaren vid Ångbåtsbron. Vid högtidliga tillfällen vajar en vacker unionsflagga i aktern. Världens äldsta ångisbrytare, byggd vid Kockums Mekaniska Verkstad och sjösatt i november 1894. I första hand tänkt som isbrytare på Öresund, men även som ersättare för den reguljära färjetrafiken vid svåra förhållanden. Försågs därför med passagerarsalonger och utrymme för post och frakt. På en av de första resorna till Köpenhamn fanns 88 passagerare och resan tog 11 timmar.

Foto: Malmö Museer

1968 togs hon ur tjänst, låg länge vid kaj, förföll gradvis och blev utsatt för stölder och vandalisering. Men under inspelningen av Jan Troells film Ingenjör Andrées luftfärd fick hon plötsligt en roll, bogserades upp till Hovs hallar i nordvästra Skåne där scenerna med fartyget spelade in.

1983 undanröjdes skrotningshotet då hon köptes av Swecox International AB, togs till Västerås och genomgick en omfattande renovering. Tack vare insatser av skickliga yrkeskunniga personer är Bore idag i princip återställd till sitt ursprungliga skick. 2013 kom hon tillbaka till Malmö där hon förhoppningsvis ska fortsätta sitt liv.

2016-12-14 / Cim Carlsson, Malmö stadsbibliotek

Litteratur
Axwik, Axel, Fartygsbiografier: omfattande samtliga av Kockums Mekaniska Verkstads AB levererade fartyg, Åren 1873-1900, Del 1, s. 326-335. 1958
Jansson, Christer, Skåne – landet mot kontinenten, s. 426-427. 2004

Artiklar
Andersson, Martin, Bores återfärd ångar av nostalgi. 2012 (SDS)
Klittervall, Torbjörn, Lex Bore. (SDS 1983-09-24)
Klittervall, Torbjörn, Vem kan rädda Bore? (SDS 1983-06-11)
Zweigbergk, Jurgen von, ”Hon är ett litet underverk”. (SDS 1978-12-29)

DVD
Bore: tur & retur & retur: världens äldsta ångisbrytare.  2012

Film
Arvidsson, Bengt, TV: 118-årig isbrytare åter i Malmö hamn. 2012 (SDS)

Hemsida
S/S Bore