Sillabåtar

Sillabåtar

Foto Lennart Bergström

Sillabåtar på mellan 23 och 30 fot var mycket vanliga i sydvästra Skåne under tidigt 1900-tal, särskilt i Limhamn och Malmö. Däcksbåtar av kostertyp med starkt tillbakalutad förstäv och skarpa bogar med smalt förskepp, väl ägnade för den korta eller "krabba" sjön i Öresund. Man ville ha så lite vattenmotstånd som möjligt. Båtarna hade gaffelrigg. Motorerna var svaga.
 
Sillabåtarna byggdes i Limhamn, Lomma eller Väster Jär. En av de mest namn-kunniga byggarna var John Hansson i Limhamn. Han kom att bli den siste som byggde traditionella sillabåtar. Man kan se att av hans sena byggen — MÖ865 från 1937 — i hamnbassängen utanför fiskehoddorna vid Banérskajen. Båten byggdes ursprungligen för fiskaren Karl Bröns men skänktes efter hans bortgång till Malmö museum. Den har sedan reparerats och rustats upp.

2009-01-07 / Bo Gentili, Stadsbiblioteket

Litteratur
 
Göransson, Gösta, Båtbyggare i Sydskåne. 1996.
Skanse, Peter, Båtar i Skåne. 1986.
Ragnarson, Per, Calle Fiskare en blygsam kung på Malmös populära fiskekaj (art. i Oxie härads hembygdsförening. Årsbok ; 2008) 
Gentili, Bo, MÖ865, porträtt av en sillabåt (Gentili, Bo, Men ejderparet bekymrar sig ej. Dikter vid Öresund, s. 18-20. 1999.)