Slottsmöllan

Foto på slottsmöllan

Slottsmöllan

Slottsmöllan ligger vid Mölleplatsen ett stenkast från Malmöhus slott. Det är en väderkvarn av holländsk typ, uppförd år 1851. Möllan byggdes av kvarnbyggaren Christian Sjöholm från Svedala. Intill Slottsmöllan ligger Möllarebostaden, en vitkalkad tegelbyggnad. Dess enkla arkitektur och anspråkslösa format förmedlar kunskap om äldre tiders boende och byggteknik.

Litteratur
 
Hansson, Owe, Vind- och vattenmöllor inom Malmö. Förr och nu. 2002.
Johansson, Carita, Skånska möllor. Väderkvarnar i Skåne. 2003.
Kalling, Sten, Slottsmöllan (Årsskrift Malmö fornminnesförening 1948, s. 75, pdf).
Reisnert, Anders, Slottsmöllan. 1992.
Slottsmöllan och möllarebostaden. Underlag för byggnadsminnes-förklaring. 1993.