Slottsträdgården

Foto Jenny Leyman

Slottsträdgården, Malmös första trädgård som anlades specifikt för att allmänheten skulle komma och odla, breder ut sig nedanför vallarna till slottet Malmöhus. Det här är en populär plats för många Malmöbor; en plats för inspiration och rekreation. Här finns odlingar av många slag: frukt- och grönsaksland, köksträdgård, örtagård, perenner och en rosenträdgård. Här finns tematrädgårdar som Insektsträdgården, Linnéträdgården och den japanska trädgården.

Slottsträdgården sköts av trädgårdsmästaren Linnèa Dickson. Det är ett välbesökt utflyktsmål hela året och under speciella händelser som Malmö Garden Show eller olika skördefester fylls hela Slottsträdgården med människor. Mitt i grönskan ligger även Slottsträdgårdens kafé.

Foto Christian Jimenez

Slottsträdgården ligger mellan Malmös två äldsta offentliga parker, Kungsparken som invigdes 1872 och Slottsparken som invigdes 1900. Slotts/trädgården är betydligt yngre. Den kom till först 1998, tack vare en grupp eldsjälar och en ihärdig initiativtagare. "Jag brukar säga att jag har tre barn, mina två döttrar och så Slottsträdgården", skrattar Lisa Ising som i början av 1990-talet tog kontakt med dåvarande stadsträdgårdsmästaren i Malmö Gunnar Ericsson och presenterade sitt förslag till vad som skulle bli Slottsträdgården. 


1994 bildades Vänföreningen Slottsträdgården och med denna startades ett intensivt lobbyarbete för idén om stadsodling i Malmö. En pensionerad SJ-arbetare, Ragnar Nilsson, skänkte sin kolonistuga till projektet — en stuga som alltjämt används som kafé. Till slut blev det genom stadsträdgårds-mästarens engagemang som trädgården i sin helhet kunde förverkligas. "Det var mycket tack vare hans stöd som kommunen vågade satsa prestige och pengar i ett projekt mitt i stadens gröna finrum", förklarar Lisa Isling. "Många av oss var ju bara glada amatörer, men jag tror att han såg potentialen med en anläggning som växer ur invånarnas egna initiativ."
 
Slottsträdgården invigdes den 8 maj 1998.
 
2012-03-20  /  Johanna G. Jimenez, journalist

Litteratur

Guth Linse, Tine, Fotografiska bilder från Slottsträdgården, Malmö. 2004.
Jimenez, Johanna, Staden som åkermark. Stadsodling i Malmö och New York. 2012.
Larsson, Marie, Stadsdelsträdgård — plats för gemenskap och kreativa processer. 2009.


Länkar

Slottsträdgården. Malmö stad