Sorgenfri

Foto: Malmö Museer

När Malmö fortsatte att expandera en bit in på nittonhundratalet valde man att bygga på markerna runt Sorgenfri Farm, nuvarande Arilds plan. Nya bostads- och industriområden växte upp. De västra och östra delarna består mestadels av bostäder, industriområdet hittar vi i norr.

I väst finner vi de äldre delarna. Där byggdes hyreshus men också en trädgårdsstad i engelsk stil. Efter flera år av ekonomisk kris fick man i början av tjugotalet bygga nödbostäder i Malmö. På Sorgenfri byggdes träbaracker i rött med vita knutar. Denna förklädda idyll kallades i folkmun bland annat för Hollywood och pinnahusen. Trähus var ovanligt i sten- och tegelstaden Malmö. En lägenhet på trettiofem kvadratmeter kunde inhysa tretton personer. Denna misär gav Sorgenfri dåligt rykte. En tillvaro porträtterad av författaren Mary Andersson i en rad romaner. På femtio- och sextiotalet fortsatte man att bygga, nu modernt, i östra Sorgenfri. Vi hittar till exempel Jaenecke och Samuelsons karakteristiska stil på Sorgenfrivägens hus, snedställda balkonger i vitmålad betong.

"Hollywood" - Foto: Malmö Museer

Religiösa platser och byggnader har också varit tydliga inslag på Sorgenfri. S:t Paulis norra och södra kyrkogårdar ligger i stadsdelen. Längst i väster, runt Betaniaplan, hittar vi ett kluster av religiösa byggnader: synagogan, Betaniakyrkan och KFUM.

Industriområdet i norr fick sin först verksamhet redan 1898 i form av Malmö oljeslageri. I början på nittonhundratalet fortsatte etablering av småindustrier. På trettitalet kom något större företag till området. Tripasin startade korvskinnsfabrik och Addo var ett finmekaniskt företag med räknemaskiner som specialitet. Ett stort företag i Malmö. Men digitalisering och datorer slog undan förutsättningarna för mekanisk teknik och Addo försvann i början på sjuttiotalet. Ett typexempel på hur omstruktureringen tar fart och omvandlar industristaden Malmö till något annat.

Foto: Malmö Museer

Industriområdet fasas ut och Sorgenfri får en bit in på tjugohundratalet återigen nödbostäder i form av en tillfällig kåkstad för EU-migranter på Industrigatan. Lägret rivs dock relativt snabbt. Nu är norra Sorgenfri på väg in i en ny fas och 2 500 bostäder byggs på det gamla industriområdet.

2017-08-17 / Jan Olsson, Stadsbiblioteket

Litteratur

Andersson, Mary, Barnrika. 1983
Andersson, Mary, Dåliga mänskor. 1991
Andersson, Mary, Solgårdarna, 1986
Andersson, Mary, Sorgenfri: dokumentärroman. 1979
Blomquist, Annika, Dialog och samarbete när konsten tar plats i Sorgenfri. 2016
Bokskogen - tjugosex författare i Skåne. 1979
Knutagård, Gabriella, Välkommen till Östra "Hollywood"! 2004
Krondahl, Ingela, Sorgenfri : ett arbetarområde växer fram i Malmö. 2001
Kronvall, Gunilla, Norra Sorgenfri - en ny del av innerstaden. 2008
Sorgenfri. 2003
Kronvall, Gunilla, Norra Sorgenfri - från industriområde till central stadsdel. 2010
Kronvall, Gunilla, Ny innerstad till malmöborna! 2006
Lundquist, Ulrika, Kvarteret Spårvägen i Norra Sorgenfri. 2011
Mosesson, Matts, I okunnig välmening, 1991
Möller, Karl-Gustav, Markundersökning i kvarteret Brännaren, Malmö. 1993
Sorgenfri : ett område som utvecklats i takt med behoven. 2001
Vision Norra Sorgenfri. 2006
Älvebring, Peter, Cornelis bodde troligtvis aldrig på Henrik Smithsgatan 9a. 2006

DVD

Mitt hjärtas Malmö [Video (DVD)] : arkiv- och privatfilmer från ett försvunnet Malmö. Vol. 1, 1953-1965
Mitt hjärtas Malmö [Video (DVD)] : arkiv- och privatfilmer från ett försvunnet Malmö. Vol. 12, 1950-1963