Spårvägar

Spårvagnsändstation i Malmö. Foto: Åke Hedström / Malmö Museer

Malmö var en gång spårvägsstad med som mest 8 linjer, inkluderande ringlinjen nr 3. Redan 1887 började driften, men då med hästdragna spårvagnar. Elektriska spårvagnar kom 1906. Glansperioden var 1920- till 50-talet. Efter höger-omläggningen 1967 återstod endast linje 4 till Limhamn. Den lades ned 1973.
 
Malmö stads spårvägar Museiförening driver museilinjen i Malmö. Med denna kan man idag åka spårvagn på gammal-dags sätt. Museilinjen går sommar-söndagar från Malmöhus slott förbi Tekniska Museet, genom Slottsparken till Stadsbiblioteket.

2008-06-13 /Bo Gentili, Stadsbiblioteket

Litteratur
 
Andersson, Per Gunnar, Malmö elektriska spårväg 100 år. 2006.
Carlén, Börje, Spårvägen i Malmö. 1978.
Forsberg, Anders, Spårvägen i Malmö. 1-2. 1996.
Gustafson, Ragnar, Malmö per hästspårvagn. (Särtryck ur Malmö fornminnesförenings årsskrift 1971. - PDF s. 67)
Jangö, Jan, Hej spårvagn. En bildrapsodi om spårvägarna i Sverige. 1967.
Linje 100. 1887-1987. Lokaltrafiken i Malmö under 100 år. 1987.
Malmö lokaltrafik. Historik 1887-1980. 1981.
Malmö spårvägsaktiebolag och Malmö stads spårvägar 1887-1917. Minnesskrift. 1917.
Malmö stads spårvägar. Historik för åren 1887-1974. 1975.
Malmö stads spårvägar. Historik öfver Malmö spårvägar. 1908.
Trettio år av Malmö spårvägspersonals fackförenings historia 1890-1920. 1920.

Artiklar

Sydsvenskan