Stadsbiblioteket

Malmö stadsbibliotek 3

Foto: Niclas Bomgren

Det måste ha varit i början av åttiotalet, jag mötte en flyktigt bekant i hörnan mellan Regementsgatan och Fersens väg. Vet du, sa han och pekade på den gamla biblioteksbyggnaden — numera kallad Slottet, vet du att där bodde Malmös borgmästare på medeltiden. Nja, svarade jag och förklarade att så var det väl inte riktigt. Men jag märkte ju att min bekant lyssnade endast förstrött. Några år senare möttes vi på nästan samma plats. Vet du, sa han igen och pekade på biblioteksbyggnaden, vet du att där bodde Malmös borgmästare på medeltiden. Javisst, svarade jag den här gången och efter några artighetsfraser skildes vi som goda men flyktiga bekanta.
 
I själva verket uppfördes den gamla biblioteksbyggnaden som museum 1901. Arkitekten var John Smedberg. Malmö stadsbibliotek flyttade in 1946 och inledde därmed vad som brukar benämnas bibliotekets guldålder. Under flera decennier framöver skulle Malmö stadsbibliotek räknas som det ledande folkbiblioteket i landet. God ekonomi. Nya verksamheter startades; den sociala biblioteksservicen, arbetsplatsutlåningen, utlåning av skivor och band, etc.
 
Dock får man inte glömma att grunden hade lagts redan tidigare. Som sin födelsedag räknar Malmö stadsbibliotek den 12 december 1905, då biblioteket för första gången öppnade sina portar för boktörstande Malmöbor. Portarna låg på Adelgatan, i den byggnad — från medeltiden! — som kallas Tunneln och som ännu idag hyser såväl hotell som restaurang. Biblioteket drevs under många år av Malmö föreläsningsförening. Men 1927 övertog Malmö stad driften. Samtidigt införlivades det gamla arbetarbiblioteket i Folkets hus och blev stadsbibliotekets första filial.

Stadsbiblioteket 2

Vid årsskiftet 1905/06 hade Malmö stadsbibliotek 94 registrerade låntagare, fyrtio år senare var de 13.441. Grunden för bibliotekets bokbestånd utgjordes av Föreläsningsföreningens boksamling om 1.690 band.  När biblioteket flyttade fyrtio år senare uppgick beståndet till drygt 100.000 band och man kan förundra sig över att de hade fått plats i de sedan länge urvuxna lokalerna på Adelgatan. Personalen hade naturligtvis också utökats, från pionjärerna bibliotekschefen Hans Emil Larsson och hans assistent fröken Mathilda Karlström till sammanlagt trettioåtta personer. Bibliotekschefen hade fått titeln stads-bibliotekarie och härskade nu, förutom över huvudbiblioteket, också över sex filialer och ett sjukhusbibliotek.
 
Men också den nya gamla biblioteksbyggnaden vid Regementsgatan skulle efter hand bli för liten. År 1963 orsakade dåvarande stadsbibliotekarien Bengt Holmström bestörtning i biblioteksnämnden genom att väcka tanken på ett nytt huvudbibliotek. Han inledde härmed en lång, intensiv och mycket invecklad process som först i maj 1997 nådde sitt slut då den nya tillbyggnaden — i själva verket två byggnader — till Slottet invigdes. Två år senare, i september 1999 återinvigdes också den gamla byggnaden efter att ha renoverats och Malmös nya stadsbibliotek stod klart redo att möta ett nytt millennium.
 
Några avslutande siffror: Stadsbiblioteket har idag 600.000 medier (böcker, skivor, filmer etc.). Biblioteket har 224.000 låntagare, vilka gör 900.000 besök om året och 1,6 miljoner lån. Stadsbibliotekets personal uppgår till 146 personer.

2008-09-12 / Bo Gentili, Stadsbiblioteket

Litteratur
 
Andersson, Från Skåne. Noteringar om böcker och bilder ur Malmö stadsbiblioteks Malmö- och Skånesamling. 2005.
Bokstavligt 100 år. Malmö stadsbibliotek 1905-2005. 2005.
Carlgren, Frida, Det älskade biblioteket. 2010 (pdf)
Carlsson, Hanna, Den nya stadens bibliotek. Om teknik, förnuft och känsla i gestaltningen av kunskaps- och upplevelsestadens folkbibliotek. (Lunds studies in arts and cultural sciences 3.) 2013.
Gentili, Bo, Ett långt provisorium. Malmö stadsbibliotek i hotell och restaurang Tunneln 1905-1946. (Elbogen 2005, s. 139-147.)
Gentili, Bo, Framtiden börjar i det förflutna. 2014
Gentili, Bo, Det klassiska biblioteket. Malmö stadsbibliotek 1955 till 1975. (Elbogen 2012, s. 5-10.)
Holmström, Bengt, Krogbråk och Triangeldrama. Huvudbiblioteksdiskussioner i Malmö under nio årtionden. 1989.
En lärandemiljö för ett samhälle i förändring. 2015
Lundström, Josefin, Biblioteket som offentligt rum och mötesplats. 2016 (pdf)
Nosslin, Folke, Malmö stadsbibliotek 1905-1946. Minnesskrift vid invigningen av nya stadsbiblioteket. 1946.
Persson, Mårten, Ljuset i Ljusets kalender. Några reflexioner kring ljus och ljusbehandling i det nya stadsbiblioteket i Malmö. 2004.
Tidernas bibliotek. Malmös nya stadsbibliotek som vision och verklighet. 1997.

Se även Malmö barnbibliotek