Stadshuset

Stadshuset

Stadshuset i Malmö är beläget på August Palms plats 1. Det byggdes 1983-85. Arkitekt: Sten Samuelson Arkitektkontor genom Sten Samuelson. Byggherre: AB Bunkeflobyggen.
 
Under 1920-talet arrangerades en tävling om placering och utformning av olika offentliga byggnader i Malmö, bl.a. stadshus. Resultatet av tävlingen blev ringa men 1922 uppfördes ett relativt anspråkslöst stadshus vid Amiralsgatan efter Ewe & Melins ritningar ett stenkast från det nuvarande. Växande administration krävde allt mer utrymmet och efter mer än två decenniers diskussioner — bl.a. genomfördes en stor arkitekttävling på 1960-talet — stod det nya Stadshuset färdigt 1985. Stadshuset har en påkostad marmorfasad mot Föreningsgatan men är detta till trots ett anmärkningsvärt anonymt och prosaiskt kontorshus. Delarna mot Torpgatan och Almbacksgatan är i rött tegel och ansluter därmed till de omgivande bostadskvarteren. Interiören är vardaglig med en rumsindelning som bygger på cellkontorskonceptet.

2010-03-10  /  Göran Rosberg, Stadsbyggnadskontoret

Litteratur
 
Rosberg, Göran, Malmö stadshus fyller 20 år (pdf, 389.5 kB). 2005.
Tykesson, Tyke & Magnusson Staaf, Björn, Stadshuset och den offentliga förvaltningen (i författarnas Malmö i skimmer och skugga, s. 199-202. 2009.)