Strandpaviljongen

Strandpaviljongen

Foto C.V. Roikjer. Tillhör Malmö Museer

Sommaren 1896 var Malmö värd för Nordiska Industri- och Slöjdutställningen. I samband härmed uppfördes till besökarnas förnöjelse en restaurang i hamnen. Drivande var grosshandlaren Gottfried Beijer som på uppdrag av en kommitté året innan hade anhållit hos Hamndirektionen att den måtte fritt upplåta mark för uppförande av en strandpaviljong i "nordöstra knäet af östra Skeppsbron". Anhållan beviljades, Strandpaviljongen uppfördes av Malmö Snickerifabrik och invigdes den 17 juni 1896.
 
Under utställningssommaren gick motorslupar mellan Kungsparken och Strandpaviljongen. Färden tog tretton minuter. Men etablissemanget överlevde utställningen och förblev under mer än fyra decennier Malmös populäraste sommarrestaurang. Den restaurerades 1910. I reklamen från denna tid hette det: "Härligaste läge vid Sundet. Dagligen Middags- och Aftonkonsert."
 
Motorsluparna ersattes snart av två små ångfärjor — Hamnfärjan 1 och 2 — som utgick från Ångbåtsbron vid sedermera Smörkontrollen. Färjorna hade två kommandobryggor, en för varje riktning, och behövde således inte vända. Från början var priset för en resa tur och retur endast två öre, men höjdes på 1920-talet till fem öre. Sedan Strandpaviljongen 1935 fått fast förbindelse upphörde trafiken med hamnfärjor.
 
Andra världskriget betydde slutet för anrika Strandpaviljongen. Vid krigsutbrottet 1939 blev restaurangen militärförläggning och området avspärrades. Etablissemanget fick ingen renässans, efter några år i förfall revs Strandpaviljongen i maj 1950. Åtta år senare öppnades en ny restaurang på platsen kallad Hamnpaviljongen. Denna hade emellertid inte mycket mer än utsikten gemensamt med sin föregångare. Idag används lokalerna för andra ändamål.
 
2012-01-30  / Bo Gentili , Stadsbiblioteket

Litteratur
 
Andersson, Helge, Malmös populäraste sommarrestaurang. Hit vallfärdade Malmöborna i över fyra decennier (Skånska Dagbladet 1996-06-13).
Liljenberg, Bengt, Med färja till Strandpaviljongen för hundra år sedan (Skånskan 2005-08-08).