Tallgatan

Gustav Möllers födelsehus på Tallgatan i Nalmö

Gustav Möllers födelsehus på Tallgatan i Malmö

Tallgatan finns inte längre, den gatstump i Södra Förstaden i Malmö som kallades så är sedan 1904 införlivad med Möllevångsgatan. Sveriges socialminister under många år Gustav Möller (1884-1970) föddes på Tallgatan. I tidskriften Vi (1952, nr 15-16) beskriver han sin barndoms gata:

Tallgatan i Malmö var en återvändsgränd, spärrad av ett högt plank, utanför vilket låg åkrar och köksträdgårdar. Där fanns endast sju fastigheter, alla tvåvåningshus. I folkmun gick den under namnet Tattragatan, vilket antydde att man ansåg gatan helt eller delvis bebodd av tattarefamiljer. Det sades att bönderna från sydligaste Skåne skyndade på sina hästar av fruktan för överfall då de på södra Förstadsgatan körde förbi Tallgatan. Någon annan infartsväg till eller utfartsväg från Malmö än S. Förstadsgatan fanns icke. Och bönderna måste ofta till stan för att sälja sina produkter och inköpa olika förnödenheter.
                      Tallgatan var min barndoms- och tidiga ynglingagata. Där levde jag mina första 14 år, det vill säga till dess min mor dog. Jag föddes i nr 5 eller 7, bagare Pålssons fastighet. Kort efter min fars död flyttade vi till nr 2 och vid 10 års ålder till nr 1 i samma gata. Själv hörde jag aldrig talas om mer än en tattarefamilj i gatan och den kom inte dit förrän jag fyllt 10 år. Människorna, som bodde där, var åtminstone till 90 procent vanliga arbetare, en och annan ungkarl, de flesta med familjer. Somliga var oordentliga men de flesta ganska ordentliga. En del var frälsta: där fanns Waldenströmmare, metodister och baptister, ja, till och med en mormonfamilj, som så småningom utvandrade. De ofrälsta var förstås i majoritet.
                      Fackföreningsrörelse och socialism var praktiskt taget okända företeelser. En man och en kvinna utpekades som socialister; de levde ogifta tillsammans. Detta och deras politiska åskådning kom gatans övriga befolkning att betrakta dem med viss skygghet, icke helt fri från dold skräck. Längre hade arbetarrörelsen icke kommit på 90-talet, än att, i denna typiska proletärgata, där fattigdomen satt sin prägel på varenda människa utom bagare Pålsson, man såg ett par socialister såsom närmast konstiga avvikelser från normalmänniskan, säkerligen också farliga.

Litteratur

Gator i Malmö. Gator, parker och stadsdelar i Malmö från 1300-talet till vår tid. 1999.
Möller, Gustav, Socialister och frälsta skötsammast på Tallgatan (artikel i tidningen Vi 1952 nr 15-16, s. 16-18.)