Triangeln

Triangeln

Triangeln 1917

Triangeln — på malmöitiska "Triangelen" — är troligtvis den äldsta bevarade vägkorsningen i Malmö. Redan i tidig medeltid när staden ännu var en bondby, av historikerna kallad Övre Malmö, belägen vid Pildammarna, fanns denna korsning. Nuvarande Södra Förstadsgatan ledde norrut till havet och söderut till Söderslätt, Ystad, Trelleborg och Skanör. Vid Triangeln korsades denna av vägen mot Lund.
 
Området kring nuvarande Triangeln utgjorde sedan början av 1400-talet rådmännens eller magistratens donationsjordar, vilket innebar att det inte fick bebyggas. Ännu långt in på 1700-talet var Triangelnområdet därför en lantlig idyll. Ett mindre antal gårdar samt några möllor var allt som fanns. Under 1800-talet utvecklades Södra Förstadsgatan till ett stråk med förhållandevis tät småhusbebyggelse och korsningen vid Triangeln fick ökad betydelse som centrum. Vid sekelskiftet 1900 ersattes låghusen med högre bebyggelse.

Idag tror väl de flesta att namnet Triangeln följer av torgets form, men så är inte fallet. Namnet har sin grund i den triangelformade refug — anlagd till Baltiska utställningen 1914 — som en gång låg mitt på Triangeln.

Björn Nörgaard, Treenighet. Foto Merja Díaz.

Triangeln har genomgått en rad ombyggningar. På trettiotalet mynnade inte mindre än sju gator i Triangeln. Idag är de bara sex i det att Brunnsgatan försvunnit. På det nuvarande torget låg flera låghus, som emellertid också försvunnit. Alla äldre Malmöbor minns den röda byggnaden med pappershandeln som sköt ut i torget och spårvagnarna som krånglade sig förbi. Nu finns inte den byggnaden kvar, sedan 1989 ligger här ett hotell som istället skjuter i höjden. Få byggprojekt — inkluderande ett köpcentrum — har för övrigt blivit så omdebatterade i Malmö.

Bjørn Nørgaards postmoderna staty "Treenighet" pryder Triangeln sedan 1999.

I området kring Triangeln pågår för närvarande arbetet med den stora citytunneln i Malmö. Planerad invigning år 2011. Station Triangeln byggs 25 meter under markytan. Den kommer att få två uppgångar, mot Triangelns köpcentrum i norr och mot Tandvårdshögskolan i söder. 37 000 människor beräknas dagligen resa till eller från station Triangeln.

 
Se även Södra Förstadsgatan

2009-02-03 /Bo Gentili, Stadsbiblioteket

Litteratur
 
Ekelund, Fredrik, Torget. (I etthundrasextiotre korta stycken låter författaren en kör av inte sällan vinddriva individer komma till tals. Alla passerar torget.) 2001.