Vagnmuséet

Öppen landå. Vagnparad i Slottsparken 1992

Öppen landå. Vagnparad i Slottsparken 1992

Medan Malmö Vagnmuseum alltjämt fanns i det gamla ridhuset vid Drottningtorget, kunde besökare här se en stor samling vagnar, slädar och andra fortskaffningsmedel från tiden före tåg och bilar. På museet visades hur resor och transporter gick till i Skåne, allt från böndernas gödselvagnar till grevarnas paradvagnar för två, fyra eller kanske ännu fler hästar. Här fanns också bryggarens ölvagn med påhängda träkaggar för släckning av törst, brandförsvarets hästdragna ångspruta och de sjukas "epidemivagn" för allvarligare lägen i livet. Och här fanns en vacker likvagn (katafalk) för gamla tiders begravningsföljen, omsorgsfullt omsedd av det i Malmös anrika, traditionsbevarande "Likbärarlaget Enigheten av 1729" .
 
Mannen bakom museets vagnsamling är civilingenjören Axel Cronquist (1873-1968), som under 1920- och 1930-talen reste han runt och studerade såväl väghållning som de fordon som behövde bättre vägar. Han besökte gods och herrgårdar och blev allt mer intresserad av den kultur som ligger i vagnmakeri och "vehikulogi", som kunskapen om fordon kallas. Cronquist byggde upp en representativ samling vagnar, vilken han strax före sin bortgång donerade till Malmö stad med åtföljande medel till vård av föremål "av vehikulärt intresse". Samlingen är för närvarande magasinerad, men upplivningsförsök pågår, förväntansfullt följda av vehikuloger på båda sidor av Öresund.

2009-06-05 / Per Ragnarsson, Oxie Härads Hembygdsförening

Litteratur

Cronquist, Axel, Ekipage. 1952.
Cronquist, Axel., Hjulångare och propellerfartyg i Malmö hamn under förra århundradet. (Särtryck ur: Malmö fornminnesförenings årsskrift 1948.)