Västra hamnen

Västra hamnen

Foto Oscar Falck

Bo01 utgjorde startskottet för den nya stadsdelen Västra hamnen, som ligger på gammal industri- och hamnmark norr om den naturliga strandlinjen. Området — som är 175 hektar stort — rymmer bostäder, olika affärsföretag, gymnasium och högskola. I Västra hamnen bor idag ca 3000 personer.
 
Sundspromenaden har blivit ett av Malmöbornas favorittillhåll sommartid. Här ligger det spektakulära Ralph Erskine-huset. Här finns en hamn med ett fyrtiotal båtplatser där också några husbåtar ligger förtöjda. Om man går förbi Daniaparken kommer man till Djuphavsbadet som tagit över en del av Ribersborgsstrandens popularitet.

Turning Torso. Foto Oscar Falck

Det omtalade Turning Torso, ritat av den spanske arkitekten Santiago Calatrava, utgör en självklar blickpunkt med sina 190 meter och 54 våningar över havet. Hyresgästerna i de 147 lägenheterna har tillgång till eget gym, egen vinkällare och en reception som är bemannad dygnet runt. Huset började byggas 2001 och stod klart 2005.

Dockan i den östra delen är nyare än Bo01. Marinan är dess naturliga centrum med byggnader som påminner om arkitekturen på Helsingborgs bomässa H99 och om Hammarby sjöstad. Området innehåller också en del byggnader som bevarats från den tidigare industrieran. Här finns bl.a. Stadsarkivet beläget.
 
På Universitetsholmen återfinns Malmö Högskola, vars mest uppmärksammade byggnad kallas Orkanen och ligger vid Hjälmarekajen. Denna stora grönskimrande byggnadskropp, ritad av schweiziska Diener & Diener, hyser lärarutbildning och högskolebibliotek.

2009-03-16 / Kerstin Svensson, Stadsbiblioteket

Se även Bo01

Litteratur

Arkitektur i Sverige 2000-2005. Architecture in Sweden 2000-2005. 2005.
Bagge, Hans, Energianvändning och inneklimat i två energieffektiva småhus i Västra hamnen i Malmö. 2004.
Current urban development in Västra Hamnen. 2012.
Freij, Hanna, Västra hamnens utveckling. Mål och visioner 1986-2001. 2002.
Från varv till bostäder, 2001. En ny stadsdel växer fram (Mitt hjärtas Malmö 10. 1980-2005).
Grahn, Ossian, Västra hamnen. Western harbour. Malmö. 2008.
Hallemar, Dan, I väntans tider (Arkitekten 2003:januari, s. 4-6.)Korkiakoski, Julia, Malmös nya identitetsmarkör. 2011 (pdf)
Planer & strategier för Västra hamnen. Plans & strategies for Western Harbour. 2008.
På egen hand i Västra hamnen — din självguide. 2004.
Raboff, Joakim Lloyd, Västra hamnen 2007. The Western harbour 2007.
Västra hamnen. En ny stadsdel i Malmö. 2001.
Västra Hamnen - lärdomar och erfarenheter. 2013.
Översiktsplan för Västra hamnen. Malmö stadsbyggnadskontor, 1999.