Sökregister

I Stadsarkivets läsesalar finns det många fler sökregister än de du ser på vår webbplats. Här har du som släktforskar tillgång till bland annat SVAR:s digitala forskarsal, Genline och Arkiv Digital.

I menyn hittar du de personregister som har skannats och som finns som digitala bilder på webbplatsen. Registren omfattar främst äldre husförhörslängder fram till 1880-talet. Det finns även enstaka födelseregister och register till död- och begravningsböcker.

Observera att du måste veta i vilken församling du ska söka.

NAD är en databas som förvaltas av Riksarkivet. Här kan du söka information om arkiv och samlingar i arkivinstitutioner, bibliotek och museer i Sverige. NAD uppdateras varje dag.

Uppgifter ur födelse- och dopböcker från ett urval Malmöförsamlingar har registrerats i DDSS Demografisk Databas Södra Sverige.

I databasen hittar du uppgifter ur kyrkoböcker från Skåne, Halland och Blekinge som registreras för att vara fritt sökbara på nätet.

Lär dig mer om Malmös historia hos Kulturarv Malmö A–Ö.

Senast ändrad: 2019-04-05 13:18