Caroli församling död- och begravningsböcker

Här hittar du alfabetiska namnregister till Caroli församlings död- och begravningsböcker för åren 1688–1882.

Namnregistren är sorterade på personernas efternamn. Tänk på att registret bara är ett sökhjälpmedel. Alla uppgifter bör kontrolleras mot originalboken. Originalböckerna förvaras på Stadsarkivet. Du kan läsa dem i digital form på våra datorer.

  • Första sifferkombinationen i registret hänvisar till det år personen avled
  • Andra sifferkombinationen visar på vilken sida i död- och begravningsboken en person finns antecknad 

I död- och begravningsboken får du uppgift om död- och begravningsdatum samt dödsorsak.

1688-1882 (pdf, 40.1 MB)

Senast ändrad: 2018-10-24 16:25