Caroli församling födelseregister

Här hittar du alfabetiska namnregister till Caroli församlings födelse- och dopböcker för åren 1688–1882.

Namnregistren är sorterade på efternamn. Tänk på att registret bara är ett sökhjälpmedel. Alla uppgifter bör kontrolleras mot originalboken. Originalböckerna förvaras på Stadsarkivet. Du kan läsa dem i digital form på våra datorer.

  • Första sifferkombinationen i registret hänvisar till det år barnet föddes
  • Andrasifferkombinationen är ett löpnummer i födelse- och dopboken som fördes årsvis

I födelse- och dopboken skrev prästen in de barn som föddes och döptes under året. Här anges föräldrarnas namn och var i församlingen de bor när barnet föds. Här finns också uppgift om dopvittnen eller faddrar.

Inom äktenskap födda barn sorterade enligt efternamn:

A (pdf, 63.6 MB)B-E (pdf, 6.5 MB)F-G (pdf, 3.2 MB)H (pdf, 5.6 MB)I-K (pdf, 7.6 MB)L (pdf, 6.2 MB)
M (pdf, 4.8 MB)N (pdf, 4.3 MB)O-P (pdf, 7.4 MB)Q-S (pdf, 7.7 MB)T-Ö (pdf, 4.8 MB) 

Utom äktenskap födda barn utgörande:

Barn med okända föräldrar:

A-Ö (pdf, 215 kB)

Sorterade på mödrarnas efternamn:

A-Ö (pdf, 5.6 MB)

Sorterade på barnens förnamn:

A-Ö (pdf, 5.3 MB)

Sorterade på fädernas förnamn:

A-Ö (pdf, 335.1 kB)

Senast ändrad: 2018-10-24 16:27