Lista över ett urval domstolsarkiv

Accisrätten i Malmö
Bytinget i Malmö
Consistorium malmogiense
Direktionen för åklagarväsendet i Malmö
Hall- och manufakturrätten i Malmö
Inskrivningsdomaren i Malmö
Konkursdomaren i Malmö
Kämnärsrätten i Malmö
Lagsökningsdomaren i Malmö
Magistraten i Malmö
Malmö Tingsrätt (1971-1990)
Rådhusrätten i Malmö
Sjötullrätten i Malmö
Slottsrätten i Malmö
Tryckfrihetsombudet i Malmö
Åklagarmyndigheten i Malmö (stadsfiskalen)
Ägodelningsdomarna och ägodelningsrätten i Malmö
Överexekutorn i Malmö

Senast ändrad: 2014-10-08 12:27