Lista över ett urval föreningsarkiv

1898 års studenters vid Högre allmänna läroverket i Malmö
AB KFUM:s byggnadsföretag
Alméns och Anderssons samling ang. kolonirörelsen i Malmö
Amaranterorden
Bostadsrättsföreningen Falster
Bunkeflo kvinnliga beredskapskommitté
Byggnadsföreningen Klagshamns Folkets hus u.p.a
Byggnadsindustrins lokala yrkeskommittéer
Centrala arbetsgivareförbundets södra distrikt
Dansk menighedssamfund i Malmö
Distriktsorganisationen av södra Sveriges fastighetsägareförening
Druidorden, Malmölogen Ad Astra
Fadderortsföreningen Malmö-Vasa
Fastighetsföreningen Östran u.p.a.
Föreningen Bikupan
Föreningen byggmästarnas intressekontor
Föreningen för kontorister och butiksbiträden
Föreningen för Malmö sjuksköterskehem
Föreningen för resande av staty över P H Ling
Föreningen för språk- och handelsvetenskap i Malmö
Föreningen Malmö sjömanshem
Föreningen Malmö telegrafassistenter
Föreningen Margaretaminnet
Föreningen Pildammskolonien
Föreningen Södra Sveriges manufakturgrossister
Föreningen tekniska samhällshjälpen, södra distriktet
Garantiföreningen Amiralen u.p.a
Gotlands gille
Gymnastikföreningen Svea av år 1872
Handelsbiträdenas förening i Malmö
Hembygdsgillet i Malmö
Hyllie 19-kommittén
Hyresgästföreningen i södra Skåne
Internationella kvinnoföreningen i Malmö
KFUM:s södra distrikt
Kommittén för sommarfesten af Skånes införlifvande Kommitterades för anordnande av fest med anl. av konung Oscar II regeringsjubileum 1897
Kommunalförbundet i Malmö grupp 10/9
Kommunistisk ungdom, Skånedistriktet
Kommunsistisk ungdom, Malmö
Konstföreningen för Skåne och södra Sverige
Konstföreningen för södra Sverige
Kristianstad-Blekinge KFUM-distrikt
Kristliga manskören i Malmö
Kvinnoföreningarnas beredskap- och samarbetskommitté
Limhamns biblioteks- och föreläsningsförening
Lokalkommittén för det frivilliga försvarsarbetet i Malmö
Lunds byggmästareförening
Lunds fastighetsägareförening u.p.a
Lyckesholms egnahemsförening u.p.a
Lånebiblioteket för arbetarklassen i Malmö
Malmö arbetareförening
Malmö biblioteks- och föreläsningsförening
Malmö byggmästareförening
Malmö börsförening
Malmö Damsällskap
Malmö fastighetsägareförening u.p.a
Malmö fastighetsägares hyresförsäkringsbolag, ömsesidigt
Malmö fornminnesförening
Malmö frukt- och konfektyrförening
Malmö föreläsningsförening
Malmö förskönings- och planteringsförening
Malmö handelsförening
Malmö handelsklubb
Malmö hantverksförening hantverkarnas i Malmö understödsförening
Malmö hantverksförening. Hantverksföreningen i Malmö
Malmö hantverksförening. Hantverkssocietetens i Malmö
Malmö hantverksförening
Malmö hantverksförening 1895-1956
Malmö hantverksförening
Malmö stads hantverksförening
Malmö Industrilotteri
Malmö KFUK
Malmö KFUK/KFUM
Malmö KFUM
Malmö koloniföreningars centralförening
Malmö kvinnliga övningsklubb
Malmö lokalförening för Sveriges tvålfabrikanter
Malmö musikförening
Malmö musiksällskap
Malmö mätare- och vägarelag
Malmö nya byggmästareförening
Malmö Oratoriekör
Malmö prästsällskap
Malmö roddklubb
Malmö rusthållareförening
Malmö schackförbund
Malmö segelsällskap
Malmö Slottsstadens rotaryklubb
Malmö Stadsbiblioteks Vänner
Malmö tandläkareförening
Malmö Teaterförening
Malmö tjänstemannaklubb
Malmö tvålfabrikanters förening
Malmö ungdomsråd
Malmö yachtklubb
Malmö Y's Men's club
Malmö Zontaklubb
Malmöflickorna
Malmöhus läns egnahemsförening
Malmöhus läns fadderortsförening
Malmölogen av teosofiska samfundet
Malmö-Lunds hantverksdistrikt
Malmö-Lunds tandläkareförening
Merkantilföreningen
Moderata samlingspartiet i Malmö
Musikens hus
Musikföreningen i Malmö
Musiksällskapet i Malmö
Nya läse- och klubbsällskapets i Malmö handlingar
Oratoriska föreningen/Brageförbundet
Paltgillet i Malmö
Radiotjänsts i Malmö teatercirkel/teatergrupp
Riksteaterns publikorganisations lokalavdelning i Malmö
Ryska gummifabriks AB
Ryska gummifabriks AB:s skytteklubb
S:t Georgsgillet i Malmö
S:t Knutsgillet i Malmö
Salomon Smiths kammarmusikförening
Samtal arkiv
Scania-logens byggnadsfonds räkenskaper
Segelsällskapet Trindeln
Skråarkiven
Skåneförbundet för kvinnans politiska rösträtt
Skåneföreningen 1879 års män
Skåne-Hallands hamnförbund
Skånes konstförening
Skånes konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd
Skånes speceri- och livsmedelshandlareförbund
Skånska ingenjörsklubben
Skånska klubben
Skånska konstnärsklubben
Skånska konstnärslaget
Skånska städers brandstödsförenings kommitté i Malmö
Skånska tobaksfabrikantföreningen
Slottstadens KFUK/KFUM
Socialistiska föreningen i Malmö
Svenska bankmannaförbundet
Svenska byggnadsindustriförbundets södra distrikt
Svenska veckan i Malmö 1911
Svensk-kinesiska vänskapsförbundet
Sveriges arbetsledareförbund avd 15 Malmö
Sveriges arbetsledareförbund avd 42 Furulund
Sveriges arbetsledareförbund avd M 3 Malmö
Sveriges arbetsledareförbund Skåne-Blekinge regionala byggsektion
Sveriges arbetsledareförbund Skånedistriktet
Sveriges byggmästareförbunds södra distrikt
Sveriges nationella ungdomsförbund, södra distriktet
Sveriges tjänstetandläkareförenings lokalavdelning i Malmöhus län
Sydsvenska filharmoniska föreningen
Sydsvenska föreningen för konsthantverk
Sydsvenska KFUK-distriktet
Sydsvenska ortodonti- och pedodontiföreningen
Sydsvenska tandläkaresällskapet
Sydsvenska tandläkaresällskapets privattandläkareavdelningens
Sydsvenska tandläkaresällskapets tjänstetandläkareavdelnings
Sångargillet i Malmö
Sällskapet av Mars 1920
Sällskapet Heimdall i Malmö
Sällskapsbiblioteket i Malmö
Södra Sveriges byggmästareförbund
Södra Sveriges byggnadstekniska samfund
Södra Sveriges frukt- och konfektyrhandlareförbund
Tekniska föreningen i Malmö
Trelleborgs byggmästareförening
Ungdomsföreningarnas centralorganisation i Malmö
Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Skånedistriktet
Västra Skrävlinge och Husie pastoratkommitté av Malmöhus läns hushållning
Östgöta gille i Malmö

Senast ändrad: 2010-12-07 09:03