Lista över ett urval kommunala arkiv

Anordningar för gymmnastik och idrott
Borgerskapet i Malmö
Bulltofta-Sturup flygplats
Byggnadskontoret i Malmö
Byggnadsnämnden i Malmö
Centrala miljönämnden i Malmö
Chefen för gasskyddstjänsten
Chefen för röjningstjänsten
Civilförsvarsnämnden i Malmö
Drätselkammaren i Malmö
Drätselkontoret/stadskontoret
Fastighetskontoret i Malmö
Folk- och bostadsräkningen 1945
Gasverket i Malmö
Gatukontoret i Malmö
Hamndirektionen i Malmö
Handels- och sjöfartsnämnden i Malmö
Holmgren-Löwegrenska fonden
Hästuttagningsnämnden i Malmö
Inkvarteringsverket i Malmö
Justeraren i Malmö
Kommunfullmäktige i Malmö
Kommunfullmäktiges i Malmö romanpristävling 1992
Kommunstyrelsen i Malmö
Kommunstyrelsen i Malmö
Arvodeskommittén av år 1975
Kommunstyrelsens miljöutskott i Malmö
Komunfullmäktiges i Malmö kommittéer
Konserthuskommittéen av år 1973
Kontrollanten för undersökning av eldfarliga oljor i Malmö
Kronprinsens husarregementes stabsrulla
Kultustödsnämnden i Malmö
Luftskyddnämnden i Malmö
Luftskyddschefen i Malmö
Malmö auktionskammare
Malmö badförvaltning
Malmö frihamns AB
Malmö Konsthall
Malmö lokaltrafik
Malmö Museums arkiv
Malmö Museums samling
Malmö renhållningsverk
Malmö stads avlöningsnämnd
Malmö stads besvärsnämnd
Malmö stads brandkår
Malmö stads egnahemsnämnd
Malmö stads fastighetsnämnd
Malmö stads gatunämnd
Malmö stads hyresnämnd (äldre)
Malmö stads hyresnämnder (yngre)
Malmö stads idrottsnämnd
Malmö stads kristidsnämnd
Malmö stads kristidsnämnds vedavdelning
Malmö stads kulturstipendienämnd
Malmö stads kulturstödsnämnd
Malmö stads lönenämnd (yngre)
Malmö stads lönenämnd (äldre)
Malmö stads studiestipendienämnd
Malmö stadsbibliotek
Malmö stadskansli
Malmö ungdomsstyrelse
Malmö-Burlöv samarbetskommitté
Nämnden för övervakande av fattigsakföraren
Personalnämnden i Malmö
Företagshälsovården
Renhållningsverket i Limhamn
Rörsjöbadets handlingar
Saluhallsstyrelsen i Malmö
Samarbetsnämnden för Malmö kommunblock
Skjutsinrättningen i Malmö
Skånska städernas tjänstemäns pensionskassa
Slakthusförvaltningen i Malmö
Stadsfullmäktige i Malmö
Stadsfullmäktige i Malmö kommittéer
Stadsfullmäktige i Malmö
Generalplanekommittén
Stadsrevisionen i Malmö
Stadsvågen i Malmö
Svenska kontrollanstalten för mejeriprodukter och ägg
Sydvästra Skånes kommunalförbund
Valnämnden i Malmö
Vattenledningsverket i Malmö
Vattenverket i Malmö
Öresundsbron
Öresundsrådet

Senast ändrad: 2014-06-11 15:42