Lista över ett urval person- och släktarkiv

A Gjertssons efterlämnade papper (Stadsnotarien)
A J S Wahlgren i Eslöv (Garvaremästare)
Abraham Ekerholms papper
Adlerska papperna
Albert Lysanders samling
Alvar von Platens papper
Anders August Petterssons handlingar (Snickaremästare)
Anders Svenssons papper (Snickaremästare)
Andreas Winqvists självbiografiska anteckningar
Anna T Nilssons papper
Arne Lundbergs papper Holger Pering (Bankkassör)
Barbro Nilssons gåva
Bengt Anton Gråbergs papper (Grosshandlare)
Bengt Christoffer Wolke och Anna Wolkes (f. Borg) samling
Bengt och H Brobergs samling
Bengt-Åke Hägers excerpter (Lektor)
Bunthska familjepappren
Carl Elof Sandbergs samling (Ombudsman)
Carl von Platens räkenskaper
Christian Mortensens (Byggmästare) ritningar  
Cronquists samling
Dahlbergska familjepapperna
David Gilius Fricks arkiv
Dela Gardieskaarkivet
Diedenska brevsamlingen
Diedens (Familjen) samling  
E och B Anderssons handlingar
Edmund Lindgrens släktanteckningar
Einar Bagers samling
Einar Hansens arkiv
Elise Bergmans papper
Emil Olssons papper (Stadsfullmäktigeordförande)
Engelbrecht af Ekenstams papper
Eric Sigfrid Persson (Byggmästare)
Erik Holmbergs skiljedomar (Rådman)  
Falkmanska familjearkivet
Fanjunkare Martin Wippels efterlämnade papper
Filip Pålssons (Chefstandläkare) handlingar
Flensburgska familjepapperna
Folke och Birgit Malmbergs (f. Slangerup) samling
Folke Sjöholms genealogiska samling
Fosie-Sylvans släktarkiv
Foton och reproduktioner av gamla malmömotiv
Frans Ludvig Holmqvists familjepapper (Postkontrollör)
Frida Petersons dagbok
Frits Hanssons bageri i Malmö
Fru Louise Kockums arkiv
F T Lundquists samling (Sjökapten)
G F von der Lanckens kassaböcker (Överstelöjtnant)
Gert W Eisermans samling
Greta Cronsioes papper
Gustaf Lindgrens släktsamling
Gustaf Palmlunds arkiv (Handlanden)
Gustaf Pålssons samling
Gustaf Stenmarcks papper (Rådman)
G W Skyttes (Familjen) papper
Hallingska samlingen
Harald Bagers arkiv (Grosshandlare)
Harry Jönsson
Heckerska familjepappren
Helge Anderssons samling
Henrik Jungbecks papper (Rådman)
Henrik Kockums arkiv (Handlanden)
Henrik Leonard af Trolles arkiv (Handlanden)
Henrik Runnerströms räkenskaper (Grosshandlare)
Hilma Hammarstrands handlingar
Ida Harris samling (Småskollärinnan)
Inge Svenssons excerpter (Lektor)
Inge Tynells samling
Isaac Ludwig Stenbergs anteckningar
Isac Ludvig Stenbergs samling (Lektor)Isbergs samling
Ivan Hemströms (Byggnadsingenjör) byggnadsbesiktningar
Jacob Malmborgs (Borgmästare) papper
Janne Agris samling
Johan Henrik August Falcks handlingar (Fördelningsläkaren)
Johan Peter Bagers arkiv (Grosshandlare)
Johan Peter Falkenbergs handlingar (Smedmästaren)
John Erik Wingrens samling
John Johanssons arkiv (Hamnmästare)
Kockums familjearkiv
Kramerska papperna
Kruseska släktarkivet
K S Andersson i Löberöd (Garvaremästare)
Lars Kockums familjeanteckningar
Laurellska släktarkivet
Leif Ljungbergs samling
Lorens Kockums arkiv(Handlanden)
Lorens Petter Kockums (Direktör) papper
Lorentz Steins resedagbok (Handelsman)
Lindahlska papperen
Ludvig Stenbergs donation  
Munck af Rosenschölds släktarkiv
Nils dela Rosesbrev (Rådman)
Nils Djurklous släktanteckningar
Nils Holmbergs brevkopiebok (Kyrkokamrer)
Nils Jönssons papper (Köpman)
Nils Poppes samling
Nils Quiding Jönssons predikningar
O. Ch. Ekmans (Bataljonsläkare) lägerjournal
Olle Helanders excerpter (Lektor)
Olof Ahlströms (Borgmästare) papper
Olof Svenssons papper (Pianofabrikör)
Olof Theodor Olssons handlingar
Oskar Stenbergs papper
Otterstedska samlingen
Otto Löfbergs samling
Projektet Väggen
Rosencrantzka samlingen
Rudolf Fricks papper
Ruhes porträttalbum (Familjen)  
Rydbergska samlingen
Salomon Sörensens räkenskaper (Stadsarkitekt)
Signe Perssons dagböcker
Sigrid Didi Wallérs papper
Simon Erik Tillströms papper (Rådman)
Stefan Poles' brev
Stenkulas släktanteckningar
Stig Von Poraths släkthistoriska samling
Strömbergs samling (Musikdirektör)
Sture Kelfves (Arkitekt) samling
Ståhles samling (Familjen)
Sven Ingemar Ljungs resedagbok (Kronobefallningsman)
Tengvallska notsamlingen
Thomsonska familjepapperna
Thorsten Berghs deposition
Tidningen Framåts adressliggare
Ulla Anderbergs (f. Nessim) porträttalbum
Wendela Korps samling
Wiens släktarkiv
William Kleins samling (Stadsarkitekt)
William Linders (Borgmästare) papper
Willy Ohms tidningsklipp (Fotograf)
Yngve von Schmidtens brevsamling (Författaren)   
Zadigs arkivÅbergska papperna

Senast ändrad: 2014-10-08 12:30