Lista över ett urval polis- och åklagarearkiv

Centralpolisen i Malmö

Direktionen för åklagarväsendet i Malmö

Kriminalpolisen i Malmö

Malmö detektivförening

Malmö poliskollegium

Ordningspolisintendenten i Malmö

Polisdomstolen i Malmö

Poliskammaren i Malmö

Poliskårens i Malmö pensions-, änke- och pupillkassa

Polismästare L Adlers donationsfond

Polisnämnden i Malmö

Polisvaktdistriktet I i Malmö

Polisvaktdistriktet II i Malmö

Polisvaktdistriktet III i Malmö

Polisvaktdistriktet IV i Malmö

Polisvaktdistriktet V i Malmö

Trafikpolisavdelningen i Malmö

Äldsta polisvaktkontoret i Malmö

Senast ändrad: 2013-01-08 16:32