Leverera arkiv

Varje myndighet svarar för vården av sitt arkiv. Leveranser av allmänna handlingar till Stadsarkivet kan ske efter en särskild överenskommelse mellan Stadsarkivet och den myndighet som vill leverera.

Myndigheter som vill leverera arkiv till Stadsarkivet fyller i ett digitalt formulär.

Senast ändrad: 2017-12-07 08:32