Publicerad 2019-12-16 15:25

Senast uppdaterad 2019-12-16 15:57

Släktforskningens dag 2020

Släktforskningens dag 2020

Välkommen till Släktforskningens dag på Stadsarkivet den 18 januari. I år med temat Officerare och soldater – deras liv och bostäder. Dagen bjuder på spännande föredrag, magasinvisningar och goda råd för din egen släktforskning.

Föredrag

11.00 Göran Larsson historiker, tidigare stadsarkivarie och museichef, ger oss en översikt över Malmös militära historia. Vi får också tips och information om hur man kan finna förfäder som ingått i denna.

12.00. Niklas Hertzman från Malmö Släktforskarförening ger oss ett föredrag om "Militära trumpetare i ljud och bild". Trumpetarna var forna tiders kommunikationsutrustning i militären. Det var de som förmedlade befälhavarnas order med hjälp av olika signaler. Niklas Hertzman har forskat mycket om trumpetare och framför allt de som varit verksamma i Skåne och han härstammar från minst 6 stycken trumpetare.

13.00. Yvonne Soléus från Malmö Släktforskarförening guidar oss genom hur man släktforskar i Danmark. Vilka källor finns och var hittar jag dem?

14.00. Thorbjörn Sjunnesson, militärhistoriker och själv ryttare, berättar om Kronprinsens husarer och den mångåriga forskning han bedrivit. Vi får veta mer om husarregementets tillkomst 1757, om lokaliseringen till Malmö 1773, om regementet i staden och om husarer både högt och lågt, om hästar, byggnader och utrustning m.m.

Hjälp och råd med släktforskning

Malmö Släktforskarförening finns på plats med hjälp och råd. Vill du veta hur du börjar släktforska eller behöver du hjälp med ett problem i din forskning? Det finns också möjlighet att DNA-topsa sig. Då behövs att du har ett kreditkort som ska vara upplåst för utlandsbetalning via internet.

Skånes släktforskarförbund finns på plats med bokbord och information. Böcker och CD-skivor till hjälp i släktforskningen, och böcker om skånsk historia ur olika vinklar.

Magasinvisning

Visningar i magasinen på temat Malmös militära historia.

Var: Stadsarkivet, Bergsgatan 20

När: 18 januari klockan 10–15