Kopiering och fotografering

Kopiering

All kopiering av arkivhandlingar görs av Stadsarkivets personal.

Bundna volymer måste i regel skannas. Detta innebär att kopior inte kan lämnas ut genast utan måste beställas.

Kopieringsavgiften för A4 är 4 kr och för A3 6 kr. 

Var aktsam om handlingarna, stör inte andra forskare och respektera anvisad plats.
 
Observera att särskilda regler gäller för sekretessbelagt material, ömtåliga handlingar och alla enskilda arkiv. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Medhavd flatbäddsskanner, kopiator, pekpenna och andra tekniska hjälpmedel är inte tillåtna, ej heller omfattande studioutrustning.

Digital fotografering

Stadsarkivet följer Riksarkivets regler för digital fotografering av handlingar. 

Du begär fototillstånd på plats i expeditionen. Tillståndet gäller för det material som du har angivit. Om du beställer du fram nytt material, behöver du göra en ny förfrågan om tillstånd.  

Du får fotografera på fri hand och på stativ. Sladdar och andra anordningar inte är tillåtna. Blixt, spotlight eller annan extra ljuskälla får inte heller användas på grund av skaderisken.  

Senast ändrad: 2014-11-06 11:19