Om Malmö stadsarkiv

Malmö stadsarkiv är hela stadens arkiv. Här finns arkiv från stadens förvaltning och från statliga myndigheter med verksamhet i Malmö. Men också stora samlingar av privat-, släktförenings- och företagsarkiv.

Stadsarkivet förvarar en viktig del av vårt kulturarv och som besökare har du rätt att ta del av unika handlingar som speglar gångna tiders Malmö.
Här förvaras handlingar från myndigheter och enskilda personer från medeltiden och framåt. Huvuduppgiften är att se till att det gemensamma kulturarvet bevaras och att det är tillgängligt för allmänheten.  

Under sin livstid har Stadsarkivet funnits på fyra olika adresser i Malmö. 1903 öppnade Stadsarkivet sin verksamhet i Rådhuset på Kyrkogatan 6, med stadsarkivarie Anders Ulrik Isberg som förste chef. Riksbankshuset på Östergatan blev sedan Stadsarkivets hemvist 1961.

1991 flyttade Stadsarkivet för första gången till anpassade lokaler på Isbergs gata 13 i Dockan, Västra hamnen. I november 2014 blev tidningen Arbetets gamla lokaler på Bergsgatan 20, mitt i Malmö på Möllevången, Stadsarkivets nya hem.

Kyrkoarkiv, mantalsböcker, privatarkiv, domar och protokoll är alla viktiga pusselbitar i bilden av Malmö. Arkiven är en rik källa för dig som vill söka dina rötter, lära känna din hembygd eller skriva en akademisk avhandling.

Senast ändrad: 2017-09-20 16:00