ANKOMST MALMÖ. Röster om flyktingmottagandet hösten 2015

Foto: Johan Bävman

Foto: Johan Bävman

Hösten 2015 var en dramatisk tid i Malmö. Inte sedan andra världskriget har så många människor på flykt kommit till landet och tiotusentals människor kom via Malmö. Boken ANKOMST MALMÖ innehåller människornas egna berättelser om en tid som förändrade Sverige.

Överallt upprättades boenden, väntrum och ankomstcentraler samtidigt som mängder av Malmöbor involverades i mottagandet, såväl tjänstepersoner som volontärer. I boken presenteras ett urval av de berättelser, dokument och bilder som Malmö stadsarkiv samlat in inom ramen för dokumentationsprojektet Ankomst Malmö.

– Med boken vill vi uppmärksamma människor på flykt och det enorma arbete som utfördes av såväl frivilliga som tjänstepersoner i Malmö, men också betydelsen av arkiven som samhällets minne, säger Karin Sjöberg, arkivpedagog på Malmö stadsarkiv.

  • ”Jag har varit präst i snart 30 år. Jag har jobbat på flera håll i Sverige och i tredje världen. Men jag har aldrig, eller väldigt få gånger, varit med om en sådan intensiv och meningsfull arbetstid som den här vintern. Den har påverkat mig på djupet, verkligen. Det kommer alltid att vara den här hösten, vintern 2015. Den kommer alltid att finnas i historieböckerna. Att få vara aktiv, den del av det, och att göra något som man kände spelade en stor roll. Det bär man med sig, definitivt”.

    – Intervju med Per Kristiansson, Svenska kyrkan.
  • ”Detta tror jag inte hänt sedan andra världskriget. Det är någonting man kan berätta för sina barn och barnbarnsbarn förhoppningsvis. För det är historia som har skrivits. Det är en ära att ha varit med i den här processen och förhoppningsvis har jag kunnat bidra med något litet”.

    – Intervju med Mouhamad Ali Ftouni, Malmö stad

Citaten kommer från några av dem som var aktiva i mottagningsarbetet. De uttrycker stolthet över att ha varit delaktiga och menar att händelsen kommer att gå till historien.

Vill du beställa boken kontakta Karin Sjöberg, e-post: karin.sjoberg@malmo.se eller komma förbi Malmö stadsarkiv, Bergsgatan 20, Malmö. Priset är 80 kronor styck.

Senast ändrad: 2018-07-31 13:10