Kyrkoarkiv

Krämarkapellet S:t Petri kyrka.

På Stadsarkivet förvaras kyrkoböcker från församlingar som idag tillhör Malmö stad.

Kyrkoböckerna är en del av vårt kulturarv. Det kyrkliga arkivmaterialet, framförallt födelseböcker, vigselböcker, husförhörslängder och dödböcker är av stor betydelse för all typ av släkt- och personhistorisk forskning.

I dop-, husförhörs-, vigsel- och dödböcker förde prästerna noggranna uppgifter om sina församlingsmedlemmar.

Du måste besöka oss för att kunna ta del av huvuddelen av det kyrkliga materialet. Till en del av böckerna finns det personregister som du kan söka i.

Kyrkoböcker som förvaras på Stadsarkivet


Bunkeflo församling 1768-1991
Eriksfälts församling 1969-1991
Fosie församling 1688-1991
Glostorps församling 1688-1982                                                          
Husie församling 1688-1991
Hyllie/Limhamn församling 1689-1991
Hyllie församling 1969-1991
Kirsebergs församling 1949-1991
Kulladals församling 1969-1991
Lockarps församling 1688-1982
Malmö Caroli församling 1688-1948
Malmö garnisonsförsamling 1710-1927
Malmö hospitalsförsamling 1787-1901
Malmö slottsförsamling 1745-1889
Mosaiska/Judiska församlingen i Malmö 1873-1910(1982)
Möllevångens församling 1949-1991
Oxie församling 1688-1991
Malmö S:t Johannes församling 1906-1991
Malmö S:t Pauli församling 1884-1991
Malmö S:t Petri församling 1698-1991
Slottsstadens församling 1949-1991
Sofielunds församling 1969-1991
Södra Sallerups församling 1740-1991
Tygelsjö församling 1895(1925)-1991
Västra Klagstorp församling 1895(1925)-1991
V Skrävlinge församling 1688-1991

Senast ändrad: 2014-10-17 13:44